Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 
 
niedziela, 04 Paź 2015
 
 

PIENIĄDZ TO RZECZ NAJTRUDNIEJ ZDOBYWANA

Stale stosunek do seniorów w naszym społeczeństwie nie jest taki, jak być powinien w cywilizowanym kraju – mówi Ewa Kuruliszwili, Sekretarz Generalny PKPS.


- Rok 2012 to nowa bieda i stara bieda?

- Trochę starej i trochę nowej. Stara na pewno nie odeszła i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie nas opuściła. Nieustanne podwyżki cen paliwa to cały łańcuszek podwyżek we wszystkich sferach życia. I to jest ta nowa bieda, bo sytuacja ludzi, którzy i tak są w trudnej sytuacji jeszcze się pogorszy.

- Lawinowo przybędzie osób zmuszonych do korzystania z pomocy?

- Nie, trochę takich ludzi przybędzie, ale nie sądzę, żeby nastąpił dramatyczny wzrost. To, co dzieje się niekorzystnego w sferze finansów przede wszystkim dotknie najuboższych. Ludzie średnio sytuowani zacisną pasa i jakoś sobie poradzą, nie popadną z dnia na dzień w skrajną nędzę, ale ci, którzy byli ubodzy będą bardzo ubodzy, a część z nich znajdzie się w skrajnej nędzy.

- Podwyżki uderzą też w ludzi chorych i emerytów, bo podrożeją leki…

- Tak, w tej sferze dzieje się źle, a właściwie jest coraz gorzej. Na pewno będziemy musieli robić dużo więcej niż do tej, a nasze możliwości nie są większe. Nie dostaniemy znikąd więcej pieniędzy, bo budżet na działania pomocowe jest mizerny.

- Skąd więc PKPS weźmie środki na pomoc dla najuboższych?

- Liczymy na darczyńców, na sponsorów. Jeśli chodzi o pomoc w naturze, to możemy jej udzielać w dosyć szerokim zakresie. Otrzymujemy bezpłatnie odzież i żywność.

- I urząd skarbowy nie dopadnie tu nikogo żądając podatków?

- Nie, tu nam ani naszym podopiecznym nic nie grozi. Żywność dostajemy z funduszy europejskich.
Wracając do poprzedniego pytania ze zdziwieniem dowiedziałam się, że emeryci, za których zeznanie podatkowe wypełnia płatnik, czyli ZUS, nie mogą odpisać 1% od swoich dochodów na cele charytatywne. Jeżeli chcą tego dokonać, muszą wypełnić PIT i w urzędzie skarbowym złożyć PIT, a nie dokument z ZUS. Oczywiście, dotyczy to tylko tych emerytów i rencistów, którzy nie mają żadnych dodatkowych źródeł dochodu. Jeżeli mają, to i tak muszą wypełnić PIT i z odpisem nie ma problemu.

- No tak, dziwactw i różnych niedoróbek w przepisach u nas dostatek.

- Będziemy to wyjaśniać. ZUS wysyła dokument do emeryta i do urzędu skarbowego. Teoretycznie w takiej sytuacji emeryt/rencista może wypełnić PIT i zanieść do ZUS PIT, ale…

- Urzędy skarbowe i tak toną w stosach dokumentów, a tu będą „zeznania” podwójne, a dla emeryta, który chce odprowadzić ten 1% dodatkowy kłopot. To jakiś absurd.

- Jest to tym dziwniejsze, że każdy od renty czy emerytury płaci przecież podatek. Zajmiemy się tym w najbliższym czasie.

- Co nowego w 2012 roku w PKPS?

- Specjalnie nic nowego, chyba że uda nam się wypromować jakieś programy i dostaniemy pieniądze ze środków unijnych.

- O jakich programach myślicie?

- O programach dla osób starszych, o uaktywnieniu ludzi starszych. Tu jest naprawdę dużo do zrobienia, a teraz jest okazja, aby zwrócić na ten problem szczególną uwagę, gdyż rok 2012 jest Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

- Dla osób starszych oferta jest, wydawałoby się, szeroka?

- Pozornie. Są uniwersytety trzeciego wieku, ale przecież wiadomo, że nie są one dla każdego. Nie każdego emeryta taka aktywność interesuje, nie każdy chce chodzić na wykłady.  Są kluby seniora, ale jest ich za mało. Mało jest ofert dotyczących uprawiania sportu. Za mało w stosunku do potrzeb jest miejsc, w których np. emeryt mógłby się nauczyć, czy douczyć, uprawiać ogródek itp. Za mało jest też placówek, w których starszy człowiek mógłby wyżywać się artystycznie. Są też wśród starszych ludzi takie osoby, które tylko łakną towarzystwa, chcą się spotkać, porozmawiać i nic więcej. Takich miejsc, w których mogliby po prostu miło spędzić czas też brakuje. Są też starsi ludzie, którzy nie odczuwają potrzeby nawiązywania i utrzymywania kontaktów towarzyskich. Jednak ze względu na ich zdrowie psychiczne jest to im potrzebne. Warto do takich osób dotrzeć z jakąś propozycją. Nie zawsze się uda namówić takiego człowieka do wyjścia z jego czterech ścian,, ale w iluś przypadkach na pewno umiejętnie podłożona przynęta chwyci. Chcemy rozszerzyć ofertę naszych klubów seniora, stworzyć nowe placówki tam, gdzie ich nie ma. To trudne, bo niezbędna jest baza lokalowa, a lokale są drogie. Bardzo dużo placówek jest zamykanych w godzinach popołudniowych, bo brakuje pieniędzy na zatrudnienie ludzi w systemie dwuzmianowym. To wszystko są problemy, z którymi będziemy się starali w miarę sił i możliwości zmierzyć.

- Nareszcie powoli, ale jednak zaczyna się i u nas zmieniać mentalność starszych i starych ludzi. To już często nie są babcie i dziadkowie wyłącznie niańczący wnuki. Chcą mieć swoje życie.

- Tak. Dlatego dotychczasowa oferta klubów seniora itp. stała się za uboga. Jest też coraz większa grupa starszych osób, które chcą jeszcze czegoś nowego się dowiedzieć, posmakować. I dla nich też nie ma oferty, bo uniwersytety trzeciego wieku mają ograniczone możliwości. Nie ma też u nas zróżnicowanych ofert pod kątem wieku ludzi starszych. Oferta dla sześćdziesięciolatka powinna być inna niż dla osiemdziesięciolatka.

- Byłoby wspaniale, gdyby polscy emeryci mogli podróżować po świecie tak, jak emeryci amerykańscy, niemieccy itp.

- Niestety, to dla przeciętnego emeryta jest za drogie. Nawet podróżowanie po Polsce często przekracza ich możliwości finansowe. Coraz droższe są oferty wakacyjne i coraz droższe jest życie codzienne, więc polski emeryt ma coraz mniejsze możliwości wypoczywania poza miejscem zamieszkania czy zwiedzania kraju i świata.
Propagowanie problemów dzieci i młodzieży jest dużo łatwiejsze i dużo przychylniej przyjmowane przez społeczeństwo niż pomoc dla seniorów. Stary człowiek to sprawa trochę wstydliwa, trochę niemiła. Nieco ta sytuacja się zmieniła, bo już się nie mówi, że stary człowiek przejada pieniądze ludzi aktywnych zawodowo. Zaczyna się doceniać walory seniorów, ich wiedzę, doświadczenie, ale stale stosunek do seniorów w naszym społeczeństwie nie jest taki, jak być powinien w cywilizowanym kraju.

- PKPS organizował dla seniorów wczasy na działkach. To cieszyło się ogromnym powodzeniem…

- Tak, nadal takie wczasy organizujemy, ale coraz bardziej brakuje na to pieniędzy. Nie jesteśmy w stanie sfinansować takich wczasów w całości, musimy korzystać z pomocy samorządów.

- A przecież pieniędzy na tego rodzaju wypoczynek nie trzeba wiele?

- To prawda, ale nam ich nie starcza. Dzięki temu, że samorządy nas wspierają te wczasy stale funkcjonują. W czasie pobytu na działkach seniorzy spotykają się a lekarzem, z aktorami, biorą udział w wycieczkach itp. Słowem program takich wczasów jest urozmaicony. Już od marca – kwietnia seniorzy do nas dzwonią i pytają, czy w tym roku nie udałoby się tych wczasów zorganizować wcześniej niż w lecie. Niestety, nie ma na to pieniędzy. Nie jest to więc taka oferta, jaka powinna być, ale znakomicie, że w ogóle jest.

- PKPS był też znanym organizatorem koncertów charytatywnych. Teraz jakby to przycichło. Takie koncerty nie spełniają już swojej roli?

- Idea koncertów to zbieranie pieniędzy na konkretny cel charytatywny. W ostatnich latach z  trudem udawało nam się dopiąć koszty, żeby nie przekroczyły wpływów. Pieniądz to rzecz najtrudniej zdobywana. Było coraz mniej sponsorów i koncerty przestały przynosić dochód. Przestaliśmy więc je organizować. Myślimy jednak w tym roku o koncercie jesiennym. Był taki coroczny koncert dla seniorów „Jesień radość niesie”.. Spróbujemy wrócić do tej idei w listopadzie.

- Seniorami zajmują się różne instytucje, stowarzyszenia, ale jest to głównie działalność pomocowa.

- Nie ma kompleksowego programu wykorzystywania aktywności emerytów. Jest przecież wśród nich wielu nauczycieli i są dzieci, które mają problemy z odrobieniem lekcji. I to samo jest w wielu innych dziedzinach. To wymaga zmiany sposobu myślenia, a te trwają najdłużej.

- Dziękuję za rozmowę.

rozmawiała: Justyna Hofman-Wiśniewska

 

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNĄ - KONFERENCJA W GDAŃSKU

Rzecznik Praw Obywatelskich 16 listopada 2011 zorganizował konferencję "Czas na przedsiębiorczość społeczną". Współorganizatorem konferencji był Marszałek Województwa Pomorskiego,  partnerem Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych,  partnerami medialnymi: TVP Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Stowarzyszenie Integracja i radio Plus. Wzięło w niej udział ok. 130 osób; przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych , rządowych i samorządowych, organizacji społecznych, spółdzielni socjalnych.  Podczas konferencji zastanawiano się głównie nad barierami i szansami rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Skoncentrowano się na poszukiwaniu odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

• Jakie rozwiązania legislacyjne, organizacyjne, instytucjonalne są potrzebne dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej?
• Dlaczego klauzula społeczna jest rzadko stosowana?
• W jakich obszarach usług społecznie użytecznych szczególnie wskazany jest rozwój przedsiębiorczości społecznej?
• Jak przedsiębiorczość społeczna sprzyja aktywności zawodowej i społecznej osób o niewielkiej szansie na zatrudnienie na otwartym rynku pracy?
• Czy instytucje publiczne (władze lokalne i regionalne) powinny wspierać rozwój przedsiębiorstw społecznych? A jeśli tak, to w jaki sposób?

Konferencja stała się też dobrą okazją do prezentacji dobrych praktyk wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Wystąpienia wprowadzające przedstawili:

- prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich,  
- Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego,
- prof. Jerzy Hausner

 W dyskusjach panelowych wzięli udział: 
 - prof. Jerzy Hausner, 
- Małgorzata Saracyn i  Marta Żołędowska - Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- dr Witold Toczyski – Uniwersytet Gdański
- Michał Guć – Wiceprezydent Gdyni
- Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
- Jakub Wygnański  -  Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
- Rafał Barański – zastępca dyrektora  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
- Jerzy Boczoń i Piotr Wołkowiński – Z Fundacji Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku.

Konferencję prowadził  dyrektor  Krzysztof Szerkus , Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku. 

Prof. Irena Lipowicz podkreśliła, ze  przedsiębiorczość   społeczna, jest szansą dla osób nieaktywnych na rynku pracy, osób z niepełnosprawnością  i wykluczonych. Wprowadza innowacyjne podejście do przedsiębiorczości. Daje szansę na poprawienie, jakości życia człowieka, przywraca  godność człowieka, wyprowadza z osamotnienia. Zwróciła tez uwagę na tak niby oczywiste, ale istotne sprawy, jak ta, że rozwój przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych na większe szanse, kiedy udział w ich tworzeniu ma sektor prywatny, publiczny i społeczny. Funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych przyświeca idea zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji. Najpierw należy więc zaspokoić podstawowe potrzeby ludzi – a potem bardziej „luksusowe”.  Kosztowne, prestiżowe inwestycje wymagają najpierw uregulowania sytuacji osób najsłabszych. Jak praktyka wskazuje, u nas, jest raczej odwrotnie.

I sprawa niezmiernie ważna, która umyka nawet w deklaracjach dotyczących kampanii wyborczych: człowiek, obywatel jest partnerem, a nie przedmiotem lub nawet podmiotem „administracyjnym”. 

Oczywiście, nieustannie na wszystko brakuje środków. Będzie, jak podkreśliła, prof. Lipowicz, ich jeszcze mniej. Ale.. Nie wszystko sprowadza się do pieniędzy czy ich braku, czego świetnym przykładem jest województwo pomorskie. Dobra współpraca wszystkich zainteresowanych powoduje zmniejszenie kosztów. Niby oczywiste, ale najczęściej się o tym zapomina i instytucje oraz organizacje działają na zasadzie „każdy sobie rzepkę skrobie”. Partnerstwo  samorządu z podmiotami przedsiębiorstw społecznych jest najlepszym obecnie rozwiązaniem dla samorządu i środowiska lokalnego: umożliwia przywrócenie osób wykluczonych i mało aktywnych na rynek pracy, pozwala ograniczyć   liczbę osób korzystających  z bezpośredniego wsparcia pomocy społecznej. Jest, więc dobrym rozwiązaniem na kryzys przynosząc również korzyści społeczne.

Wiesław Byczkowski, wicemarszałek, podkreślił, że nowe spojrzenie na ekonomię społeczną to nie tylko różne oczekiwania, ale i szansa na rozwój gospodarczy. Formuła dobrobytu jest wyzwaniem dla obywateli do wzięcia spraw w swoje ręce, do podjęcia wysiłku do wprowadzania zmian, aby podnieść jakość i standard  życia. Osoby podejmujące działania w spółdzielniach socjalnych – podkreślił -  są przestają być tylko klientami ośrodków pomocy społecznej, działając aktywnie bardziej angażują się w sprawy wspólnoty (gminy).  Przedsiębiorstwa społeczne prowadzą działalność niszową, którą nie są zainteresowane firmy komercyjne.

Obywatelska działalność gospodarcza nie jest nastawiona na zysk. Jednak musi być opłacalna, samowystarczalna i musi realizować zadania społecznie użyteczne.

„Minimum programowe” ekonomii społecznej przedstawione przez wicemarszałka z perspektywy rynku pracy to:
1. tworzenie nowych miejsc pracy dla osób trudno zatrudnianych, mających minimalne szanse
na  zatrudnienie na otwartym rynku pracy
2. doradztwo i transfer zatrudnionych na otwarty rynek pracy m.in. poprzez usługi szkoleniowe.

Z perspektywy polityki społecznej to:
1. dostarczanie usług społecznych tam gdzie wartością jest kontakt z drugim człowiekiem, odpowiedź na jego specyficzne potrzeby,  prowadzenie działalności usługowej gdzie zysk nie może być głównym wyznacznikiem sukcesu.

Z punktu widzenia rozwoju społecznego  to:
1. pomnażanie kapitału społecznego, 
2.  budowa  kapitału zaufania w społecznościach lokalnych, miedzy partnerami 
3. zaangażowanymi w ekonomie społeczną.

Z perspektywy zmiany społecznej to:
1.  tworzenia alternatywnego  modelu prowadzenia działalności gospodarczej.

Prof. Jerzy Hausner  mówił  o tym, że źródeł  obecnego kryzysu należy szukać w  niewspółmiernym wzroście wartości aktywów finansowych wobec wartości wytwarzanych dóbr i usług. Dlaczego stało się tak, jak się stało? Pieniądz stał sie dobrem prywatnym niekontrolowanym przez sferę publiczną.

 Jak ten bardzo niebezpieczny proces powstrzymać? Możliwe są następujące rozwiązania:
1. Obniżenie wartości aktywów finansowych (np. poprzez restrukturyzację, czyli częściowe umorzenie długu państw).
2. Podniesienie wartości dóbr i usług przez wyższą inflację.
3. Podniesienie wartości wytwarzanych dóbr i usług poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.
4. Poszerzenie sfery wytwórczej przez uruchomienie znaczącej części zasobów ludzkich, intelektualnych , które obecnie nie są dostępne lub wykorzystywane, w tym gospodarkę
społeczną.

Poszerzenie sfery wytwórczej jest najlepszym sposobem wyjścia z kryzysu. Wymaga to jednak dostrzeżenia  faktu, ze gospodarstwa domowe sprowadzane  obecnie do pozycji wyłącznie popytowej mogą być również wytwórcami usług. 

Gospodarka społeczna jest niezbędnym, komplementarnym segmentem współczesnej nowoczesnej gospodarki; warunkiem zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Trzeba więc odpowiedzieć na pytania – a tak naprawdę wreszcie je zadać! - jak  wykorzystywać nieaktywne obecnie intelektualne możliwości ludzkie? Jak uruchomić koło rozwoju ekonomii społecznej? I znowu Profesor przypomniał sprawy wydawałoby się oczywiste, że:

• Gospodarka społeczna nie może być indukowana odgórnie. Istotą rozwoju gospodarki społecznej jest rozwój oddolny, sprzężony z warunkami lokalnymi.

• Zadaniem ekonomii społecznej jest tworzenie alternatywnych miejsc pracy w perspektywie ograniczenia środków w budżetach lokalnych i regionalnych.

• Rolą samorządu terytorialnego staje się tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju ekonomii społecznej w partnerstwie  ze środowiskiem lokalnym.

• Konieczne jest tworzenie szeroko rozumianego partnerstwa obywatelskiego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
• Gospodarka społeczna wymaga kultury zaufania, wzajemności, współpracy, subsydiarności.

• Dla rozwoju gospodarki społecznej należy stworzyć środowisko, instytucje wsparcia inne niż dla gospodarki prywatnej.


Nowoczesne społeczeństwa wymagają innego podejścia do świadczenia usług społecznych (publicznych). Potrzebne jest:

• kompleksowe i złożone dostarczanie dóbr dla społeczeństwa (oferta publiczna, prywatna i społeczna);

 • poszukiwanie nowych metod dostarczania usług we wszystkich zakresach - również usług społecznie użytecznych;

 • rozwój innowacji społecznych - ekonomia społeczna może pełnić rolę inkubatora społecznych innowacji, pozwalać na testowanie nowych rozwiązań w lokalnej skali;

 • rozwiązanie alternatywne  dla  prywatyzacji  (również dla prywatyzacji usług na poziomie regionalnym i lokalnym) – ekonomia społeczna może być taką alternatywą;

• budowa innego  systemu finansowania przedsiębiorstw ekonomii społecznej.  Barierą rozwoju ekonomii społecznej jest  jej finansowanie w ramach istniejącego systemu bankowego.  Poleganie wyłącznie na środkach europejskich jest elementem hamującym rozwój ekonomi społecznej. Ekonomia Społeczna powinna wpisywać się w Model Rozwoju Społecznego Polski. No, cóż, jakoś przychodzi jej to z ogromnym trudem i mozołem.

Jerzy Boczoń wytknął samorządom błędne myślenie dotyczące traktowania ekonomii społecznej jako „kosztu”, a nie formę rozwoju. I tu na pewno ma rację. Jego zdaniem błędem jest też sprowadzenie ekonomii społecznej do spółdzielni socjalnych. Postulował o spojrzenie na działalność obywatelską przez wymiar ekonomiczny oraz o uproszczenie języka aktu prawnego tak, aby był zrozumiały nie tylko dla prawników. Oj, przydałoby się, przydało!!! Regulacje prawne, podkreślił,  powinny iść w kierunku otwierania a nie zawężania kręgu podmiotów tworzących przedsiębiorstw a społeczne, ( aby nie wprowadzić uprzywilejowania jednych a dyskryminacji osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym). Poważne wątpliwości wzbudza projekt powołania Krajowego Centrum Wsparcia ekonomi społecznej? Na ile będzie to centrum działalności obywatelskiej a na ile rządowej, nie jest jeszcze rozstrzygnięte, jaki model będzie przyjęty?

Po wystąpieniach referentów odbyła się dyskusja, w której zwrócono uwagę  na  niską wiedzą społeczeństwa na temat ekonomii społecznej. No, właśnie, jak mówić o czymś, o czym społeczeństwo, którego to żywo dotyczy, niewiele wie? W ogóle, jak wprowadzać zmiany w myśleniu obywateli, gdy nie ma ono na dany temat dostatecznej wiedzy ani też informacji? Postulowano podjęcie kampanii  społeczno - informacyjnej na rzecz ekonomii społecznej oraz wystąpienie  do sejmowej i senackiej komisji polityki społecznej i rodziny - w sprawie projektów zmian prawa, w tym projektu ustawy o przedsiębiorczości  społecznej oraz promocji ekonomii społecznej.  Profesor Hausner  podkreślił konieczność podjęcia walki o sens i znaczenie przedsiębiorczości społecznej podkreślając, że  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych to przykład wejścia  podmiotu ekonomii społecznej do usług ubezpieczeniowych. Wskazał też na inne obszary, w których ekonomia społeczna powinna się rozwijać: nie tylko usługi opiekuńcze, ale również  kultura, prowadzenie działalności rekreacyjno- sportowej.  Jak wiadomo nic nie funkcjonuje w próżni, więc i ustawa o przedsiębiorczości społecznej musi spowodować zmiany w części ustaw dotychczasowych, np. niezbędna jest tu nowelizacja ustaw o spółdzielniach socjalnych, o spółdzielczości i in. Ekonomia społeczna jest integralnym  segmentem gospodarki rynkowej. O ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej  trzeba mówić  w kontekście rozwoju lokalnego, który można budować   w oparciu o lokalne  partnerstwa.  Jak te partnerskie układy i powiązania budować?  Jedno jest pewne: partnerstwo i współpraca to podstawa rozwoju. Nie da się go stworzyć, zbudować w przysłowiowe pięć minut. To wymaga czasu i dobrej woli wielu ludzi na wielu szczeblach gospodarki i życia społecznego. A także spójnej, konstruktywnej, systemowej polityki społecznej.

jhw

CZAS SENIORÓW

            Parlament Europejski oficjalnie ogłosił rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. To, być może, jedyna okazja, by seniorzy zabrali głos we własnej sprawie i by ich wreszcie usłyszano. Najbliższych dwanaście miesięcy ma być poświęconych refleksji nad tym, jak sprawić, by seniorzy żyli dłużej i cieszyli się zdrowiem lepszym niż kiedykolwiek. I jak wykorzystać wiedzę, mądrość, także życiową, doświadczenie seniorów. Rok 2012 stwarza szansę na wyjście seniorów z cienia. Także jest to rok propozycji kierowanych do ludzi starszych. Jest ogłoszonych sporo najróżniejszych konkursów, jest sprzyjająca atmosfera rozwijaniu aktywności nie tylko w szablonowy sposób w klubach seniora i uniwersytetach trzeciego wieku, ale i poszukiwania rozwiązań innowacyjnych, które mogą sprawiać satysfakcję poprzez wspólne działanie dwóch, może nawet trzech pokoleń. Być może przynajmniej w niektórych placówkach uda się przerzucić pomost pokoleniowy, by to, co naturalne jest w rodzinie (dziadkowie, rodzice, dzieci) stało się naturalne w życiu społecznym.
Jako redaktorka Biuletynu PKPS proponuję publikację na łamach (internetowych) różnego rodzaju opowieści autobiograficznych. Różnego rodzaju, czyli w różnorodnej formie: opowiadania, fragmentu większej całości, pamiętnika, dziennika, opisu, scenariusza, reportażu, dramatu, nawet wiersza czy cyklu wierszy pamiętając, że winien się w nich znaleźć wątek autobiograficzny. Chciałabym, aby wyłonił się z pisania i opisywania obraz pokolenia. Zapraszamy na łamy. To nie jest konkurs, więc publikowane będą wszystkie nadesłane prace przez cały rok 2012. Kontakt: Justyna Hofman-Wiśniewska, tel.kom. 501 313 293; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub drogą listową: PKPS Warszawa ul. Wiejska 18, 00-490 Warszawa. Poniżej wykaz Klubów Seniora w Warszawie i w pobliżu Warszawy.

WARSZAWSKIE KLUBY SENIORA

BEMOWO

• Klub "Złotego Wieku" SM "Jelonki", ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa; tel. 665-87-66. Terminy spotkań: pon. - sob. w godz. 15.00-21.00.
• Koło Seniora nr 2 PZERiI, ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa; tel. 665-87-66. Terminy spotkań: wt. w godz. 11.00-13.00.
• Koło Seniora nr 15 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa; tel. 665-87-66. Terminy spotkań: wt. w godz. 14.00-16.00.
• Klub Seniora "Uśmiech" przy Ośrodku Kultury i Edukacji "Bemowo" SM "Wola", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa; tel. 638-29-48. Terminy spotkań: śr. od godz. 15.30 do 17.00.
• Klub Seniora Klubu "Górce" SM Wola, ul. Kazubów 8, 01-466 Warszawa; tel. 665-64-37. Terminy spotkań: czw. w godz. 15.00-18.00.
• Klub Seniora SM "Górczewska", ul. Karabeli 1, 01-318 Warszawa; tel. 665-21-54 (do Klubu "Nowy" SM "Górczewska"). Terminy spotkań: pon.-pt. w godz. 15.00-20.00.

BIELANY

• Klub Seniora Klubu WSBM "Chomiczówka", ul. P. Nerudy 1, 01-926 Warszawa; tel. 834-76-98 od godz. 14. Terminy spotkań: czw. w godz. 14.30-17.00.
• Klub Seniora Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Goldoniego 1, 01-913 Warszawa; tel. 834-65-47. Terminy spotkań: czw. w godz. 13.00-16.00.
• Klub Seniora - spotkania w Szkole Podstawowej nr 247, ul. Wrzeciono 9, Warszawa; tel. 834-12-49 (sekretariat szkoły). Terminy spotkań: wt., śr., czw. w godz. od 15.30 do 20.00 (od po łowy 2002 roku spotkania Klubu na ul. Szegedyńskiej 9a).
• Klub Seniora DDPS, Al. Zjednoczenia 13, 01-829 Warszawa; tel. 864-27-55. Terminy spotkań: pon.-pt w godz. 15.30-19.30. Spotkania Klubu tylko dla mieszkańców Bielan.

MOKOTÓW

• Klub Seniora PKPS, ul. Górska 12, 00-740 Warszawa; tel. 841-11-49. Terminy spotkań: pon. - pt. w godz. 8.00-18.00. Tylko dla mieszkańców Mokotowa.
• Klub "Złotego Wieku" PCK, ul. Belgijska 5, 02-511 Warszawa; tel. 845-08-18. Terminy spotkań: pon. - sob. W godz. 12.30-20.00.
• Klub Seniora Ośrodka Edukacji Kulturalnej "Sadyba" MSM "Energetyka", ul. Korczyńska 6, 02-934 Warszawa; tel. 842-27-93, 642-59-08. Terminy spotkań: wt. i czw. w godz. 16.00-20.00 (z wyjątkiem okresu wakacyjnego VII - VIII).
• Koło nr 7 PZERiI, ul. Czarnomorska 11, 02-758 Warszawa; tel. domowy 642-02-36. Terminy spotkań: wt., pt. w godz. 16.30-19.30.
• Klub Seniora (filia Centrum Edukacyjno - Kulturalnego "Łowicka"), ul. Dąbrowskiego 27 m. 1, 02-561 Warszawa; tel. 845-49-97. Terminy spotkań: wt. i czw. w godz. 10.00-13.00; śr. i niedz. w godz. 14.00-19.00.
• Koło Seniora PKPS, ul. Barcelońska 1, 02-762 Warszawa; tel. 842-82-07 (tel. do Ośrodka Społeczno-Wychowawczego MSM "Energetyka"). Terminy spotkań: śr., pt. w godz. 14.00-16.00.
• Koło nr 15 PZERiI, ul. Puławska 140, 02-624 Warszawa; brak telefonu. Terminy spotkań: wt. 17.00-19.00.
• Koło nr 17 i 29 PZERiI, ul. Skolimowska 4, 00-795 Warszawa; tel. 849-06-62. Terminy spotkań: pon.-czw. w godz. 9.00-12.00, wt. 13.00-14.00.

OCHOTA

• Dzielnicowy Klub Seniora "Ochota", ul. Słupecka 4, 02-309 Warszawa; tel. 822-29-31. Terminy spotkań: pon. - sob. W godz. 14.00-21.00.
• Klub Seniora Domu Kultury "Rakowiec", ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa; tel. 823-66-72. Terminy spotkań: wt. i śr. w godz. 17.00-21.00.
• Klub Seniora "Baśniowa", ul. Chotomowska 8, 02-345 Warszawa; tel. 823-04-19. Terminy spotkań: pon. - sob. W godz. 15.00-19.00.
• Klub Emerytowanych Nauczycieli Klubu Nauczyciela, ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa; tel. 822-14-47. Terminy spotkań: czw. od godz. 14.00 do 16.00.
• Klub Seniora PKPS, ul. Raszyńska 32/44, I piętro; brak telefonu.
• Koło Seniora Klubu Osiedlowego "Surma", ul. Białobrzeska 17, 02-364 Warszawa; tel. 823-04-32. Terminy spotkań: sb., niedz. w godz. od 16.00 do 20.00.

PRAGA POŁUDNIE

• Klub Seniora PZERiI, ul. Sygietyńskiego 7, 04-022 Warszawa; brak telefonu. Terminy spotkań: pon.-pt. od godz. 14.00.
• Klub Seniora Klubu Osiedlowego "Relaks", ul. Witolińska 2a, 04-185 Warszawa; tel. 879-98-43 (telefon do Klubu Relaks). Terminy spotkań: pon., wt., czw. w godz. 16.00-20.00.
• Koło PZERiI, ul. Witolińska 4; 04-185 Warszawa; brak telefonu. Terminy spotkań: czw. w godz. 15.00-17.00.
• Klub Seniora DDPS, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa; tel. 617-74-88. Terminy spotkań: pon., czw. w godz. 15.00-19.00. Klub tylko dla mieszkańców Pragi Południe.
• Klub Seniora Klubu SBM "Grenadierów" "Magia", ul. Fundamentowa 45/47, 04-057 Warszawa; tel. 673-60-63 (kontaktowy do Klubu "Magia"). Terminy spotkań: pon., czw. w godz. 15.00-18.00.

PRAGA PÓŁNOC

• Klub Seniora Klubu Osiedlowego "Razem" SM "Praga", ul. Jagiellońska 62, 03-468 Warszawa; tel. 619-78-52. Terminy spotkań: śr. w godz. od 14.00 do 20.00.
• Klub Złotego Wieku OPS, ul. Jagiellońska 56 lok. 1b, 04-468 Warszawa tel. 818-64-02. Terminy spotkań: pon.-pt w godz. 13.00-19.30.

REMBERTÓW

• Klub Seniora przy Domu Kultury "Rembertów", Al. Komandosów 8, 04-485 Warszawa; tel. 611-96-87. Terminy spotkań: drugi i czwarty piątek miesiąca w godz. 14.00-16.00.

ŚRÓDMIEŚCIE

• Spotkania seniorów w Klubie Kultury Urzędu Dzielnicy Śródmieście, ul. Marszałkowska 19, 00-628 Warszawa; tel. 825-78-00. Terminy spotkań: wt. od godz. 15.00.
• W Klubie Kultury ma siedzibę Koło nr 6 PZERiI; dyżury: śr. w godz. 10.00-12.00.
• Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa; tel. 620-48-36
1. Klub Jowialskich; terminy spotkań: czw. w godz. 11.00-13.00
2. Klub Oświęcimiaków (dla byłych więźniów Oświęcimia); terminy spotkań: pierwszy wt. miesiąca w godz. 13.00-15.00.
• Klub Seniora Klubu Kultury Urzędu Dzielnicy Śródmieście, ul. Andersa 35, 00-159 Warszawa; tel. 831-43-56. Terminy spotkań: pon. i czw. w godz. 15.00-18.00.
• Spotkania seniorów w Klubie Kultury "Na Hożej", ul. Hoża 41, 00-681 Warszawa; tel. 621-95-32 Terminy spotkań: czw. od godz. 15.00.
• Klub Seniora Klubu "Panorama" SBM "Torwar" , ul. Górnośląska 1, 00-433 Warszawa, tel. 629-22-23. Terminy spotkań: pon., czw. w godz. 16.00-18.00.
• Klub Wzajemnej Pomocy "AS" SBM "Torwar" (Klub Aktywizacji Seniorów), ul. Wilanowska 20, 00-420 Warszawa; tel. 628-06-55. Terminy spotkań: pon.-pt. w godz. 11-20.

TARGÓWEK

• Klub Seniora Domu Kultury "Zacisze", ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa; tel. 679-84-69. Terminy spotkań: pon. godz. 14.00-20.00; śr. w godz. 16.00-20.00.
• Klub Seniora "Relaks" Klubu Osiedlowego "Junona", ul. Toruńska 54, 03-226 Warszawa; tel. 811-19-37. Terminy spotkań: pon.- pt. w godz. 16.00-19.00. Spotkania Klubu odbywają się także przy ul. Bazyliańskiej 1 w Klubie "Junona"
• Koło Seniora nr 15 PZERiI, spotkania w Klubie Osiedlowym "Nasz Klub" RSM "Praga", ul. Zamiejska 1, 03-580 Warszawa; tel. 679-58-52. Terminy spotkań: pon. w godz. 10.00-12.00.
• Klub Seniora Klubu Osiedlowego "Podgrodzie", ul. Krasnobrodzka 10, 03-214 Warszawa; tel. 675-03-59 (tel. do Klubu "Podgrodzie). Terminy spotkań: zimą od pon. do pt. w godz. 15.00-19.00, latem od pon. do pt. w godz. 16.00-20.00.
• Klub Seniora Klubu Osiedlowego "Pinokio" RSM "Praga", ul. Goławicka 1, 03-550 Warszawa; tel. 679-78-72. Terminy spotkań: pon., czw. w godz. 9.00-12.00.

URSUS

• Koło Seniora "Wesoła Chata" Domu Kultury "Miś", ul. Zagłoby 17, 02-495 Warszawa; tel. 667-92-18. Terminy spotkań: wt. i czw. w godz. 16.00-19.00.
• Klub Seniora Ośrodka Kultury "Arsus", ul. Wapowskiego 4, 02-495 Warszawa; tel. 667-34-54, 662-76-26 (telefon do Klubu "Arsus"). Terminy spotkań: pon. - pt. w godz. 15.00-20.00.
• Społeczny Klub Seniora PZERiI "Promyk", ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa. Terminy spotkań: wt. - czw. od godz. 16.00.

URSYNÓW

• Klub Seniora przy Domu Kultury "Stokłosy", ul. Lachmana 5, 02-786 Warszawa; tel. 643-43-35. Terminy spotkań: pon. w godz. 14.00-16.00.
• Klub Seniora "Wrzos" Natolińskiego Ośrodka Kultury, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa; tel. 648-65-81. Terminy spotkań: wt. od godz. 16.00.
• Klub Seniora Klubu Osiedlowego "Przy Lasku" SM "Przy Metrze", ul. Lasek Brzozowy 2, 02-792 Warszawa; tel. 648-70-31. Terminy spotkań: czw. godz.14.00-17.00.
• Koło nr 22 PZERiI, spotkania w Domu Kultury SMB "Imielin", ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa; tel. 641-19-15. Terminy spotkań: pon. w godz. od 13.00 do 15.00.
• Koło nr 20 PZERiI, spotkania w Klubie "Pięciolinia" SMB "Jary", ul. Pięciolinii 10, 02-785 Warszawa; tel. 641-54-71. Terminy spotkań: wt. w godz. 14.00-17.30.
• Koło nr 25 PZERiI, Klub SM "Na skraju", ul. Nugat 4, 02-776 Warszawa. Terminy spotkań: czw. w godz. 16.00-18.00.

WAWER

• Klub Seniora Klubu Kultury "Marysin", ul. Potockich 111, 04-534 Warszawa; tel. 812-01-37. Terminy spotkań: śr. od godz. 17.00.
• Klub Seniora "Złota Jesień" Klubu Kultury "Zastów", ul. Lucerny 13, 04-687 Warszawa; tel. 815-67-63. Terminy spotkań: śr. od godz. 16.00 do 19.00.
• Klub Seniora "Relaks" Klubu Kultury "Anin", ul. V Poprzeczna 33, 04-611 Warszawa; tel. 815-41-40. Terminy spotkań: wt. w godz. 16.00-19.00.

WILANÓW

• Koło nr 2 PZERiI, spotkania odbywają się w Bibliotece Publicznej, ul. Radosna 11, 02-956 Warszawa. Terminy spotkań: śr. 16.00-19.00.

WŁOCHY

• Klub Seniora Klubu "Stokrotka" WSM Osiedla "Jadwisin", Al. Krakowska 274, 02-210 Warszawa; tel. 846-36-32. Terminy spotkań: pt. w godz. od 16.00 do 19.00. Klub "Złotej Jesieni" Domu Kultury "Włochy", ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa; tel. 863-73-23, 863-92-69. Terminy spotkań: śr., pt. od godz. 15.30 do 19.00.
• Klub Seniora Klubu Środowiskowego, ul. Techników 40, 02-468 Warszawa; tel. 863-90-71 wew. 210 lub 863-73-23 (tel. do Domu Kultury "Włochy"). Terminy spotkań: wt., śr. od godz. 14.30 do 16.30, czw. od 15.00 do 19.00.
• Klub Seniora "Ikar" Stowarzyszenia Samorządowego "Okęcie", Al. Krakowska 110/114, 02-137 Warszawa; tel. 846-53-15. Terminy spotkań: pon-pt w godz. od 15.00 do 20.00.

WOLA

• Klub Seniora Dzielnicowego Ośrodka Kultury "Wola" im. S. Żeromskiego, ul. Górczewska 5/7, 01-189 Warszawa; tel. 632-50-22. Terminy spotkań: wt. - pt. w godz. 13.30-18.00.
• Klub "Dąb" Fundacji Emeryt ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa; tel. 620-40-44. Terminy spotkań: czw. w godz. 15.00-17.00.
• Klub "Złotego Wieku" Dzielnicowego Ośrodka Kultury "Wola" im. S. Żeromskiego, ul. Ogrodowa 8 (w lokalu Fundacji Emeryt), 00-896 Warszawa; tel. 620-40-44. Terminy spotkań: śr. i pt. w godz. 17.00-19.00.
• Klub "Złotego Wieku" Dzielnicowego Ośrodka Kultury "Wola" im. S. Żeromskiego, ul. Młynarska 35a, 01-175 Warszawa; tel. 632-49-43. Terminy spotkań: pon., wt., czw, sb. w godz. od 15.00 do 19.30 i pt. od 14.00 do 18.00.
• Koło Seniora nr 4 PZERiI; ul. Młynarska 35a, 01-175 Warszawa; tel. 632-49-43. Terminy spotkań: pon., wt., czw. w godz. 9.00-12.00.
• Klub Seniora i Koło nr 8 PZERiI, ul. Batalionu Parasol 3a, 01-120 Warszawa; tel. 836-16-06. Terminy spotkań: pt. i sob. w godz. 15.00-19.00.
• Klub Seniora Klubu Osiedlowego SM "Mszczonowska", ul. Jana Olbrachta 36/42, 01-111 Warszawa; tel. 836-34-77. Terminy spotkań: wt. od godz. 17.00 do 20.00.
• Sekcja Emerytowanych Nauczycieli Dzielnicowego Domu Kultury Nauczyciela, ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa; tel. 632-31-96. Terminy spotkań: czw. od godz. 16.00.

ŻOLIBORZ

• Koło Nr 3 PTTK dla emerytów i rencistów, ul. Kasprowicza 40, 01-817 Warszawa; tel. 834-68-25 dyżury w pon. w godz. 10-12. Terminy spotkań: ul. Próchnika 8a (w Społecznym Domu Kultury WSM) w śr. w godz. 17.00-19.00.
• Kawiarenka informacyjna "Kominek" w DDPS, ul. Popiełuszki 16, lokal nr 3, 01-590 Warszawa; tel. 832-45-56. Godziny otwarcia: pon. - pt. w godz. 11.00-16.00, w sob. W godz. 11.00-15.00.
• Klub Seniora "Przy kominku" DDPS, ul. Popiełuszki 16, 01-590 Warszawa; tel. 832-45-56. Terminy spotkań: sb. w godz. 11.00-15.00.

KLUBY SENIORA POZA WARSZAWĄ

• Klub Seniora PZERiI przy Ośrodku Kultury w Chotomowie, ul. Strażacka 8, 05-123 Chotomów tel. 772-62-38. Terminy spotkań: pon. od godz. 17.00. Pierwszy poniedziałek miesiąca spotkania ogólne Klubu, w pozostałe poniedziałki próby chóru Klubu Seniora.
• Klub Emeryta PZERiI, ul. Mazowiecka 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki; tel. 775-33-84. Terminy spotkań: czw. w godz. 15.00-18.00.
• Oddział PZERiI, ul. Andriollego 77, 05-400 Otwock; tel. 779-38-74. Dyżury członków PZERiI: wt., pt. 10.00-13.00.
• Klub Seniora PZERiI - spotkania w Ośrodku Kultury, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno; tel. 756-27-00. Terminy spotkań: co dwa tygodnie we wt. od. godz. 13.00. Siedziba Oddziału PZERiI mieści się przy ul. Szkolnej 6, 05-500 Piaseczno; tel. 756-70-27. Dyżury: śr., pt. w godz. 10.00-13.00.
• Oddział PZERiI, ul. Stalowa 12, 05-800 Pruszków; tel. 758-65-76. Terminy spotkań: śr. i pt. w godz. 11.00-14.00.
• Klub Seniora PZERiI, ul. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów; tel. 789-26-14. Terminy spotkań: pon. w godz. 10.00-13.00. Od czerwca 2001 r. Klub ma działać przy ul. Polnej 1.
• Klub Seniora Nowodworskiego Ośrodka Kultury (współpraca z PKPS), ul. Mazowiecka 8, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki; tel. 775-33-84. Terminy spotkań: wt. od godz. 15.00 do 18.00.
• Stowarzyszenie Klub Seniora "Nadzieja", ul. Polna 40 (Szkoła Podstawowa), 05-082 Stare Babice; tel. 722-07-60 (domowy) lub 722-97-45. Terminy spotkań: sb. w godz. 15.00-19.00.
• Klub Seniora PZERiI, ul. Chopina 1, 05-200 Wołomin; tel. 776-41-94. Terminy spotkań: wt. w godz. 10.00-17.00, pt. w godz. 10.00-14.00.
• Osiedlowy Klub Seniora, ul. Prądzyńskiego 22, 05-200 Wołomin.

WYKAZ NOCLEGOWNI I JADŁODAJNI NA TERENIE WOJ. MAZOWIECKIEGO.

W Polsce zamarzło tej zimy już 60 osób! Rozglądaj się, może w pobliżu jest ktoś, kto potrzebuje pomocy. Okres zimowy dobiega powolutku końca, ale warto takie wykazy mieć pod ręką przez cały rok. Na razie z województwa mazowieckiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych w Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona jest bezpłatna, całodobowa linia telefoniczna (tel. 987), gdzie można otrzymać informację o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych.

1. Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet "Emaus" ul. Stawki 27 Warszawa - Śródmieście;
2. Centrum Samotnych Matek z Dziećmi "Bajka" ul. Skierdowska 2 Warszawa -Białołęka;
3. Ośrodek Dom dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Walecznych 59 Warszawa - Praga Południe;
4. Dom dla Bezdomnych "Betania"  ul. Łopuszańska 17 Warszawa - Włochy;
5. Dom dla Matek z Dziećmi ul. B. Czecha 4 Warszawa - Anin;
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Polska 33 Warszawa - Mokotów;
7. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn-Przystań ul. Wolska 172 Warszawa - Wola;
8. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Knyszyńska 1 Warszawa - Praga Południe;
9. Dom dla Bezdomnych i Najuboższych "Monar-Market" ul. Rudnickiego 1a Warszawa -Bielany;
10. Pensjonat Socjalny dla Bezdomnych Mężczyzn "Św Łazarza" ul. Traktorzystów 26 Warszawa - Ursus
11. Dom Patronatu - Ośrodek dla mężczyzn opuszczających zakład karny. ul. Siennicka 48 Warszawa - Praga Południe;
12. Ośrodek Charytatywny TYLKO z Darów Miłosierdzia Dom dla Samotnych, Bezdomnych Kobiet ul. Żytnia 3/9 Warszawa - Wola
13. Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia Dom Noclegowy dla mężczyzn ul. Żytnia 3/9 Warszawa - Wola
14. Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia Schronisko ul. Żytnia 3/9 Warszawa - Wola
15. Ośrodek Charytatywny Tylko z Darów Miłosierdzia Mieszkania Chronione ul. Żytnia 3/9 Warszawa - Wola
16. Noclegownia  ul. Burakowska 16 Warszawa - Żoliborz;
17. Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu ul. Kijowska 22 Warszawa - Praga Północ;
18. Niepubliczny ZOL "Dom Ciepła" ul. Republikańska 19 - Rembertów
19. Schronisko dla chorych ul Potrzebna Warszawa - Włochy
20. Bursa im H. Ch. Kofoeda ul. Lniana 1 Targówek
21. Poradnia Profilaktyki i Terapii PŁOCK pl. Dąbrowskiego 1; 09-402 Płock tel. 24 262 78 93   www.plock.monar.org
22. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR ul. Struga 57 A; 26-610 Radom tel.  48 364 76 00     
23. Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR ul. Hoża 57; 00-681 Warszawa  tel./faks 22 621 13 59
24. Poradnia Profilaktyki i Terapii WARSZAWA ul. Powstańców Wielkopolskich 17; 02-398 Warszawa tel.22 823 65 31,  22 823 65 32      
25. Centrum Redukcji Szkód w Warszawie ul. Hoża 57; 00-681 Warszawa tel./fax 22 621 22 33     
26. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ciechanowie ul. Niechodzka 14 b; 06-400 Ciechanów www.ciechanow.monar.org
27. Ośrodek Rehabilitacji BUDY ZOSINE  Budy Zosine 109; 96-313 Jaktorów tel./fax 46 856 51 91     
28. Ośrodek Rehabilitacji GŁOSKÓW Głosków; 08-412 Borowie
tel./fax  25 681 64 24       www.monar-gloskow.com.pl
29. Ośrodek Rehabilitacji LIPIANKA  Lipianka 2a; 07-440 Goworowo
tel. 29 768 24 01       www.lipianka.monar.org
30. Ośrodek Rehabilitacji ORYSZEW (obecnie ubiega się o status NZOZ) Osada 10; 96-317 Guzów tel./fax  46 855 32 45       www.oryszew.monar.org
31. Ośrodek Rehabilitacji OSTROŁĘKA ul. Inwalidów Wojennych 21; 07-400 Ostrołęka tel./fax  29 764 39 70       www.ostroleka.monar.org
32. CPB - Schronisko dla Młodzieży ul. Marywilska 44a; 03-042 Warszawa tel.22 499 62 68     
Kierownik: 22 371 45 84       Centrala tel.: 22 676 99 97       w. 18
33. CPB - Dom Markot3 ul. Marywilska 44a; 03-042 Warszawa tel./fax:22 814 56-68; 22 676 99 97  w. 15
34. CPB - Noclegowniaul. Marywilska 44a; 03-042 Warszawa tel. 22 676 99 97 w. 23 po godz. 20.00 w. 24
35. Centrum Pomocy Bliźniemu schronisko readaptacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ul. Marwilska 44 Warszawa - Białołeka
36. Schronisko - Dom Readaptacyjny dla Młodzieży Defaworyzowanej Bezdomnej (obecnie ubiega się o status NZOZ)
ul. Marywilska 44a 03-042 Warszawa tel. 22 499 62 68 lub  22 676 99 97 w. 16 fax 22 499 62 69 www.cpb.waw.pl/dom_monar.php
37. Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT ul. Marywilska 44a; 03-042 Warszawa
tel. 22 676 99 97       fax 022 614 24 73 kom. 504 363 435      www.cpb.waw.pl
38. Izba Chorych Stowarzyszenia Monar ul.Marywilska 44a,03-042Warszawa tel.226144603,6769997 w.12 www.cpb.waw.pl/izba_chorych.php
39. Noclegownia wczesnej pomocy dla młodych ludzi bezdomnych Przyjmuje osoby w wieku 18-25 lat
ul. Marywilska 44a; 03-042 Warszawa tel.22 676 99 97 w. 23 po godz. 20.00 w. 24 www.cpb.waw.pl/noclegownia.php
40. Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Monar ośrodek rehabilitacji w Wyszkowie
ul. 3-ego Maja 65; 07-200 Wyszków tel.29 742 48 43, 742 97 97 fax 29 742 48 43 www.wyszkow.monar.org
41. Ośrodek wczesnej rehabilitacji n.z.o.z. Monar ul. Wenedów 2; 00-223 Warszawa tel. 22 635 00 01       www.wenedow.monar.org
42. Świetlica Socjoterapeutyczna "U Kota" w WARSZAWIE ul. Noakowskiego 10; 00-666 Warszawa  tel. 22 825 63 20       www.ukota.monar.org
43. Piaseczyńsko - Tarczyńskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot Dom Odzyskanych Dla Życia - Grzędy Al. Krakowska 29; 05-555 Tarczyn tel.22 727 72 98  kom. 603 347 884       www.grzedy.republika.pl
44. Dom Pomocy "Wzajemnie Potrzebni" MARKOT Janowo, gmina Zakroczym
adres do koresp: Szczypiorno 05-180 Pomiechówek tel. 22 785 50 24        kom. 887 778 428       www.janowo.monar.org
45. Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT ul. Rudnickiego 1a; 01- 868 Warszawa tel.22 633 57 05       www.rudnickiego.monar.org
46. Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT
ul. Puławska róg Rzymowskiego; 02- 697 Warszawa tel. 22 843 84 03 kom. 691 149 806       www.pulawska.monar.org
47. Centrum Samotnych Matek z Dziećmi Monar-Markot BAJKA  03-054 Warszawa; ul. Skierdowska 2 (kiedyś Czajki) tel.22 814 00 43     
48. Dom Samotnej Matki z Dzieckiem ul. Łaskarzewska 5 08-460 Sobolew tel.25 683 27 91       www.sobolew.monar.org
49. Dom matek z dziećmi i ludzi starszych Markot "Nikt nie jest sam"
Rokitno 20; 5-870 Błonie tel. 22 802 10 02,  604 808 332      www.rokitno.monar.org
50. Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu Warszawa ul. Kijowska 22; 03 - 743 Warszawa tel. 604 371 099       www.kijowska.monar.org
51. Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Dreglinie Dreglin 7; 06-450 Glinojeck tel.24 260 37 63, 24 260 37 63      www.laszewo.monar.org
52. Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Turowo 12; 06-415 Czernice Borowe tel. 29 752 36 98       kom.603 541 646       www.turowo.monar.org
53. Dom dla Osób Starszych MONAR MARKOT Oryszew Osada 10; 96-317 Guzów  tel.46 855 32 45 kom 604 714 615      www.oryszew.monar.org
54. Pogotowie Postpenitencjarne "Uchylone Drzwi" ul. Skaryszewska 19; 03-802 Warszawa tel.22 499 80 29     
55. Noclegownia dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot ul. Skaryszewska 19; 03-802 Warszawa tel 22 499 80 29     
56. Jadłodajnia przy Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT (czynna w dni powszednie w godz. 14.00 - 16.00) ul. Puławska róg Rzymowskiego; 02- 697 Warszawa  tel. 22 843 84 03 kom. 691 149 806       www.pulawska.monar.org

Dzieła dobroczynne Kościoła:  Schroniska i kuchnie dla dorosłych

1. Stołówka (katarzynki)  ul. Moniuszki 7; 14-500 Braniewo  tel. 55 43 26 87, obiad co sobotę dla 15 dzieci, które w tygodniu korzystają z wyżywienia w szkole.
2. Jadłodajnia (franciszkanie) ul. Sadowa 5a; 87-300 Brodnica  tel. (0-511) 825 07, ok. 300 obiadów dziennie.
3. Schronisko dla kobiet bezdomnych (albertynki) ul. Ściegiennego 25;23-100 Bychawa  tel.  81 66 0139, liczba miejsc 26.
4. Samowystarczalna stołówka dla emerytów i rencistów (urszulanki SJK) ul. Mickiewicza 10; 05-822 Milanówek  tel.22 758 33 54 , posiłki dla ok. 30 osób.
5. Jadłodajnia dla ubogich (bonifratrzy)  ul. Sapieżyńska 3; 00-215 Warszawa, posiłki dla 200 osób.
6. Kuchnia dla ubogich (ojcowie kapucyni)  ul. Kapucyńska 4; 00-245 Warszawa  tel.22 8313109.
7. Stołówka dla głodujących i bezdomnych wraz z punktem charytatywnym (albertynki) ul. Kawęczyńska 4a; 03-772 Warszawa  tel.22 619 49 96, dziennie 250 posiłków oraz suchy prowiant dla rodzin wielodzietnych.
8. Wydawanie obiadów dla bezrobotnych i bezdomnych (urszulanki SJK) ul. Wiślana 2; 00-317 Warszawa  tel.  22 26 37 37, dla 50 osób.
9. "Bar Marta" Dworzec Centralny Warszawa opieka na zmianę przez różne zgromadzenia, dziennie 200 zup i 400 kanapek z herbatą.

Klub Seniora to miejsce spotkań osób starszych. Seniorzy spotykają się najczęściej raz w tygodniu, spędzają razem czas, rozwijają zainteresowania. W Klubach organizowane są m.in. zabawy taneczne, koncerty, zajęcia gimnastyczne, sekcje brydżowe i inne zajęcia, zależnie od pomysłu członków oraz możliwości finansowych Klubu. Spotkania w Klubie to dobry sposób poznania nowych ludzi. Zazwyczaj członkowie płacą symboliczną roczną składkę, która pozwala pokryć podstawowe koszty organizacyjne.