Wolontariat drogą do włączenia społecznego

Wolontariat drogą do włączenia społecznego Wolontariat to ważny element życia społecznego, to postawa, sposób działania, odruch serca, moda na pomaganie… Wolontariat to forma partycypacji społecznej. Konstytucję wolontariatu stanowi ustawa z 24.04.2003 /z późniejszymi zmianami/ o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która definiuje wolontariusza jako osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach … Czytaj dalej Wolontariat drogą do włączenia społecznego