Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Polski Komitet Pomocy Społecznej otrzymał grant przyznany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej reprezentujący województwo podlaskie;  w ramach projektu „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków … Czytaj dalej Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego