Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Polski Komitet Pomocy Społecznej otrzymał grant przyznany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej reprezentujący województwo podlaskie;  w ramach projektu „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łączna kwota grantu to 28 634,85 zł w tym:
dotacja bieżąca:
  • ze środków UE 24 300, 55 zł
  • ze środków budżetu państwa 2 858, 89 zł
  • ze środków budżetu województwa 1 475, 41 zł
Środki wydatkowane są na wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2. Grant realizowany jest przez Ośrodek Opiekuńczy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Starzynie, 17-204 Starzyna 34