Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki

Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki PKPS

ul. Kościuszki 25/10

25 – 310 Kielce

tel: (41) 344 35 27, (41) 252 874