Białystok

Zarząd Okręgowy PKPS

ul. Branickiego 25

15 – 085 Białystok

tel: (85) 741 28 82, 85 732-26-75

 

Placówki podległe:

– Zarząd Rejonowy PKPS Siemiatycze (przy MOPS) 17-300 Siemiatycze, ul. 11 Listopada 35 A.

– Zarząd Rejonowy PKPS Sokółka (przy Urzędzie Rejonowym), 16-100 Sokółka, ul. Piłsudskiego 8