Programy

Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje liczne programy pomocowe. Większość z nich finansowana jest ze  “środków  europejskich”