Noclegownia SIEKIERKI II

Noclegownia SIEKIERKI IIprzy ul. Polskiej 33 w Warszawie

Placówka ma na celu poprawę jakości życia bezdomnych mężczyzn poprzez zwiększenie dostępu do usług pomocy interwencyjnej realizowanych w Noclegowni Rady Naczelnej PKPS przy ul. Polskiej 33 w Warszawie. Tel.: /22/ 651-05-71 E – mail: centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl

Zakres podmiotowy i przedmiotowy placówki został dostosowany do lokalnych potrzeb społecznych oraz potencjału naszej organizacji.

Noclegownia SIEKIERKI II ma charakter całoroczny. Jest realizowana we współpracy z m. st. Warszawa na podstawie 2-u letniej umowy do 31 grudnia 2017r.

Placówka oferuje schronienie w ramach  80 miejsc noclegowych w okresie maj – październik oraz 140 miejsc w okresie listopad – kwiecień, przez 7 dni w tygodniu
w godzinach 19.00 – 8.00

Zakres usług Noclegowni:
• noclegi dla bezdomnych mężczyzn przez 7 kolejnych  nocy z następującą po tym czasie 7 dniową karencją /w okresie silnych mrozów odpowiednio 14 noclegów i 14 dni karencji/,
• interwencyjne przyjmowanie w godzinach nocnych osób, które kwalifikują się do schronisk specjalistycznych, zapewnienie tym osobom w godzinach porannych kontaktu z odpowiednią placówką docelową za pośrednictwem punktu poradnictwa,
• 2 posiłki, w tym ciepłą kolację i śniadanie następnego dnia,
• możliwość kąpieli (jeden prysznic, toaleta na 30 miejsc noclegowych),
• niezbędną czystą odzież,
• czystą pościel dla każdej nowo przyjętej osoby,
• dostęp do podstawowych środków higieny i ręczników,
• dostęp do środków opatrunkowych i dezynfekujących (w ramach posiadanej przez placówkę apteczki),
• zwalczanie wszawicy oraz wykonywanie zabiegów sanitarnych wobec osób szczególnie zaniedbanych higienicznie,
• zapewnienie (na telefoniczną prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej) możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w godz. 8.00 – 10.00 na terenie placówki,
• udzielanie informacji o innych miejscach i formach udzielania pomocy osobom bezdomnym na terenie Warszawy.

Wszystkie usługi Noclegowni SIEKIERKI II są bezpłatne.

Noclegownia jest zarządzana jednoosobowo przez kierownika odpowiadającego za jej działalność, zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1 etatu (realizowanym w minimum 50% czasu pracy na terenie placówki w godzinach jej funkcjonowania), który będzie przyjmował i rozpatrywał skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania placówki w ramach min. 2-ch dni w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania skarg i wniosków,  a także imię i nazwisko kierownika , zostaną wywieszone w placówce w sposób widoczny, w ogólnodostępnym miejscu. Zasady i sposób funkcjonowania noclegowni są określone w regulaminie, który każdorazowo będzie udostępniany osobom bezdomnym.

Sposób rekrutacji:
Do Noclegowni są przyjmowani bezdomni mężczyźni be względu na gminę ostatniego zameldowania, którzy znajdują się w Warszawie, także bez dowodu tożsamości na podstawie oświadczenia ustnego. Z Noclegowni mogą korzystać osoby po spożyciu alkoholu z zawartością we krwi do poziomu 0,5‰, Interwencyjnie – w godzinach nocnych do placówki będą przyjmowani również mężczyźni, którzy kwalifikują się do schronisk specjalistycznych, zapewniając im w godzinach porannych kontakt z placówką docelową za pośrednictwem punktu poradnictwa. Wychowawcy prowadzą  codzienny rejestr (w formie papierowej i elektronicznej) osób nocujących i korzystających z pozostałych usług placówki. Po zakończeniu każdego dyżuru informują Biuro Centrum Pomocy o liczbie osób nocujących oraz o liczbie wolnych miejsc.

Specjalistyczna kadra realizatorów zadania, w szczególności wychowawców oraz przeszkoleni wolontariusze zapewniają prawidłową jakość działań. Ponad 50-letnie doświadczenie naszej organizacji w realizacji podobnych zadań na rzecz osób potrzebujących, jak również posiadane zasoby lokalowe i rzeczowe stanowią gwarancję prawidłowej i skutecznej realizacji projektu.

Regulamin Noclegowni SIEKIERKI II