Przeciw dyskryminacji   osób wykluczonych  społecznie…

Przeciw dyskryminacji   osób wykluczonych  społecznie… Żyjemy w XXI wieku, w środku Europy, w kraju o rozwiniętej cywilizacji i ugruntowanej demokracji. Społeczeństwo polskie, podobnie, jak inne wspólnoty jest zróżnicowane – narodowościowo, rasowo, kulturowo, religijnie, społecznie. Jesteśmy różni i to jest naszą wartością. Każdy z nas wnosi cząstkę siebie do naszej wspólnoty. Ten wkład to m. in. … Czytaj dalej Przeciw dyskryminacji   osób wykluczonych  społecznie…