„Magazyn Wsparcia Społecznego w Wałbrzychu”

Realizacja zadania publicznego „Magazyn Wsparcia Społecznego w Wałbrzychu” współfinansowanego przez Prezydenta Miasta Wałbrzych w okresie od grudnia 2021 do października 2022 Celem zadania publicznego jest wspieranie działań  na rzecz walki z ubóstwem poprzez udzielenie pomocy rzeczowej w formie żywności rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Wałbrzycha. Instrumentem służącym osiągnięciu tak wyznaczonego celu … Czytaj dalej „Magazyn Wsparcia Społecznego w Wałbrzychu”