Program “Żywnościowy SOS”

W październiku 2022 roku Rada Naczelna PKPS przystąpiła do programu zaproponowanego przez Fundację Biedronki  „Żywnościowy SOS”. Fundacja ta realizuje Program, w tym dokonuje wyboru organizacji pomocowych do Programu. Program “Żywnościowy SOS” jest realizowany przez Fundację Biedronki z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, … Czytaj dalej Program “Żywnościowy SOS”