Program “Żywnościowy SOS”

SOS program żywnościowy - LOGO

W październiku 2022 roku Rada Naczelna PKPS przystąpiła do programu zaproponowanego przez Fundację Biedronki  „Żywnościowy SOS”. Fundacja ta realizuje Program, w tym dokonuje wyboru organizacji pomocowych do Programu.

Program “Żywnościowy SOS” jest realizowany przez Fundację Biedronki z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000834234, NIP 7831815211, REGON 385902804
Program kierowany jest do organizacji pomocowych działających w formie: stowarzyszenia, fundacji lub kościelnej osoby prawnej posiadającej status organizacji pożytku publicznego zajmujących się wspieraniem najbardziej wrażliwych grup społecznych – osób dotkniętych ubóstwem, chorobą, niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.
W ramach programu została nam przyznana pomoc na działalność placówkową – noclegownię i schronisko w wysokości 72 000 zł w formie dwóch e-Kodów do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów Biedronka.
Aktualnie realizujemy pierwszą transzę zakupów dla noclegowni w wysokości 36 000 zł. Drugą transzę, zgodnie z podpisaną umową  otrzymamy  28 lutego 2023 r. Cały program będzie trwał do 30 kwietnia 2023 r.
W ramach Programu w całej Polsce zostanie udzielona pomoc o łącznej wartości nie przekraczającej 4 200 000 zł Budżet Programu w formie e-kodów  do wykorzystania na zakupy produktów spożywczych i higienicznych w sklepach sieci „Biedronka”.