Dystrybucja żywności skutecznym instrumentem ograniczenia ubóstwa w Polsce

Za nami kolejna edycja Programu Pomocy Żywnościowej FEAD Podprogram 2021. Program ma charakter solidarnościowy. Jest współfinansowany przez Unię Europejską. Jego odbiorcami były osoby i rodziny dotknięte ubóstwem materialnym. Za kwalifikację do udziału w Programie były odpowiedzialne rejonowe ośrodki pomocy społecznej. Z żywności magazynów wsparcia społecznego Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w okresie 01.01.-30.11.2023r. skorzystało … Czytaj dalej Dystrybucja żywności skutecznym instrumentem ograniczenia ubóstwa w Polsce