Dystrybucja żywności skutecznym instrumentem ograniczenia ubóstwa w Polsce

Za nami kolejna edycja Programu Pomocy Żywnościowej FEAD Podprogram 2021. Program ma charakter solidarnościowy. Jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Jego odbiorcami były osoby i rodziny dotknięte ubóstwem materialnym. Za kwalifikację do udziału w Programie były odpowiedzialne rejonowe ośrodki pomocy społecznej.

Z żywności magazynów wsparcia społecznego Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w okresie 01.01.-30.11.2023r. skorzystało 8370 osób, w tym 239 osób bezdomnych. Polski Komitet Pomocy Społecznej przekazał 170,740 ton żywności. Dodatkowo 126,490 ton artykułów żywnościowych o krótkim terminie przydatności do spożycia, pozyskanej od dystrybutorów i producentów zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

Zorganizowaliśmy 3 zbiórki żywności, które umożliwiły osobom fizycznym aktywne włączenie się w proces ograniczenia ubóstwa i pomagania. Wartością dodaną pozyskiwania żywności jest wzrost świadomości społecznej nt. przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Polski Komitet Pomocy Społecznej to organizacja pozarządowa z bogatym i pięknym rodowodem pomagania. Przekazywanie żywności osobom potrzebującym to jedna z kluczowych form pomocy, pomocy uniwersalnej w każdych warunkach i w każdym miejscu na mapie Polski. Mamy dużą satysfakcję, że w każdym roku docieramy z żywnością do setek tysięcy najuboższych.

Dane statystyczne dotyczące rozmiarów ubóstwa wciąż szokują. Obecnie – jak wynika z badań – niespełna 2 mln Polaków dotyka ten problem. Postęp technologiczny, wzrost gospodarczy, nowoczesna rozbudowa miast i wsi, parki zieleni, markowe sklepy i otwarcie na świat nie niwelują w sposób automatyczny biedy. Rozwarstwienie dochodów pogłębia różnice społeczne i utrwala ubóstwo indywidualne.

Warto rozejrzeć się dookoła, może w naszym sąsiedztwie mieszka ktoś, kto jest głodny. Można zgłosić takie osoby do odpowiednich instytucji i organizacji, w tym do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Można spróbować pomóc, dbając o zachowanie godności beneficjenta. Pomagajmy, bo pomaganie daje radość!
Otwórzmy się na innych.