Programy

Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje liczne programy pomocowe. Większość z nich finansowana jest ze  „środków  europejskich”