Zbiórki żywności RN PKPS

Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 29.10.2020 i 26.11.2020 na podstawie zgody na zorganizowanie zbiórki publicznej o Nr 2020/2451/OR w ramach zadania publicznego „Magazyny Wsparcia Społecznego PKPS” przeprowadzone zostaną 2 zbiórki żywności pod hasłem „Pomaganie daje radość” w sklepie Selgros.

Pozyskana żywność zostanie przekazana najuboższym osobom i rodzinom z terenu województwa mazowieckiego wskazanym przez ośrodki pomocy społecznej. Wsparcie w postaci żywności jest bardzo ważnym instrumentem sprzyjającym ograniczaniu ubóstwa i skutków jakie wywołuje. Analizy zjawiska marnotrawienia żywności są bardzo niepokojące. Jednocześnie rośnie poziom ubóstwa materialnego.

Misją PKPS jest niesienie pomocy potrzebującym. Dokładamy starań, by jak najprościej zaspokajały potrzeby społeczne, w szczególności w okresie pandemii COVID 19. Prowadzimy sieć magazynów wsparcia społecznego, w których udzielamy wsparcia w postaci żywności, czy odzieży.

Bardzo cennym źródłem pozyskiwania żywności są producenci, dystrybutorzy, a także osoby fizyczne. Planowane zbiórki żywności dają możliwość włączenia się do naszej akcji pod hasłem „Pomaganie daje radość”. Ufamy, że grono darczyńców będzie szerokie, co pozwoli na obdarowanie dużej ilości potrzebujących.

Dziękujemy za Państwa zrozumienie, otwarte serca i hojność.

Spotkajmy się w Selgrosie przy ul. Marsa 56 W Warszawie w dniach 29.10.2020 oraz 26.11.2020

Będziemy tam!!!