Pomoc PKPS osobom bezdomnym w okresie pandemii

„Pomoc PKPS osobom bezdomnym w okresie pandemii”

W okresie 1-31.12.2020 Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje zadanie publiczne „Noclegownia SIEKIERKI PKPS w okresie pandemii” współfinansowane przez Miasto st. Warszawa.

Realizacja zadania publicznego „Noclegownia SIEKIERKI PKPS w okresie pandemii” stanowi odpowiedź na potrzeby społeczne Warszawy w obszarze bezdomności w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Umożliwia osobom bezdomnym korzystanie z całodobowej placówki PKPS przy ul. Polskiej 33, legitymującej się doświadczeniem

z realizacji podobnych zadań w okresie pandemii, współfinansowanych przez Urząd m. st. Warszawy. Niniejsza oferta stanowi ważny instrument lokalnego systemu bezpieczeństwa zarówno dla osób bezdomnych jak i mieszkańców stolicy. Została przygotowana w trybie art. 15 zm. Ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 37 z późn. zm.).

Zadanie publiczne ma na celu ograniczenie zagrożenia epidemicznego osób bezdomnych w okresie pandemii COVID-19 poprzez zapewnienie pomocy i opieki całodobowej w Noclegowni SIEKIERKI PKPS. Powyższy cel główny zadania będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Ograniczenie liczby osób bezdomnych w przestrzeni publicznej
 2. Ograniczenie liczby zachorowań wśród osób bezdomnych
 3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób bezdomnych w okresie pandemii
 4. Zapobieganie oraz przeciwdziałanie zachorowaniom osób bezdomnych
 5.  Zapewnienie całodobowej opieki oraz pomocy osobom bezdomnym w Noclegowni SIEKIERKI PKPS

Zadanie publiczne jest skierowane do 140 bezdomnych mężczyzn bez względu na gminę ostatniego zameldowania, którzy przebywają w Warszawie, pozbawionych dachu nad głową oraz środków do życia.

W ramach zadania przewidziane są następujące działania:

 1. Zapewnienie opieki całodobowej 140 osobom bezdomnym  przez kadrę profesjonalnych opiekunów
 2. Zapewnienie 3-ch posiłków, w tym min. 1 gorącego oraz ciepłych napojów
 3. Zapewnienie dostępu do środków ochrony osobistej oraz środków czystościowych, higienicznych i dezynfekujących
 4. Zapewnienie wymiany odzieży
 5. Umożliwienie kąpieli
 6. Wymianę bielizny pościelowej min. 1x na 2 tygodnie
 7. Zapewnie dostępu do informacji
 8. Zapewnienie wsparcia opiekunów i pracownika socjalnego
 9. Praca socjalna
 10. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób bezdomnych, w tym z ośrodkami pomocy społecznej
 11. Zorganizowanie czasu wolnego poprzez dostęp do biblioteki, czytelni zlokalizowanych w budynku Noclegowni, do gier planszowych, umożliwienie oglądania programów TV
 12. Zapewnienie pomocy w sytuacji wystąpienia objawów koronawirusa

Placówka będzie prowadzić w sposób ciągły działania profilaktyczne w kierunku przeciwdziałania zakażeniem koronawirusem zgodnie z rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego, w tym poprzez:

 • codzienne mierzenie temperatury ciała
 • prowadzenie obserwacji stanu zdrowia mieszkańców
 • zachowanie właściwych warunków sanitarnych
 • stosowanie środków ochrony osobistej
 • w razie potrzeby izolowanie osób u których wystąpiły objawy choroby w pomieszczeniu izolacyjnym
 • ozonowanie pomieszczeń Noclegowni przy wykorzystaniu ozonatora zakupionego w ramach podobnego zadania publicznego z dotacji Urzędu m. st. Warszawy.

W celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego osób bezdomnych w sytuacjach uzasadnionych występowaniem objawów COVID-19 planujemy wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusa COVID-19. Działanie będzie realizowane przez kadrę medyczną NZOZ PKPS z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 30.

Niniejsze zadanie będzie wykonywane przez zespół specjalistów: kierownika, opiekunów, pracownika socjalnego, pracownika ds. żywienia, pracownika gospodarczego, kierowcę zaopatrzeniowca, pracowników ds. księgowo-kadrowej oraz przeszkolonych wolontariuszy.

Telefon: 22/651-05-71

E-mail: centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl