OFERTA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Polski Komitet Pomocy Społecznej w okresie pandemii nieprzerwanie realizuje usługi społeczne m. in. na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym osób bezdomnych.

„Noclegownia SIEKIERKI PKPS w okresie pandemii” to kolejny projekt współfinansowany przez Urząd m. st. Warszawy ukierunkowany na przeciwdziałanie bezdomności i ograniczenie zagrożenia epidemicznego osób bezdomnych w Warszawie.

Projekt jest realizowany w okresie  od 1 stycznia 2021 do 30.04.2021

Zadanie publiczne „Noclegownia SIEKIERKI PKPS w okresie pandemii” jest kontynuacją podobnego zadania, które było realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w grudniu 2020r. oraz w okresie  16.03.2020-30.09.2020.

Odpowiada na potrzeby osób bezdomnych przebywających na terenie Warszawy w okresie zagrożenia epidemicznego. Zadanie będzie realizowane w obiekcie użytkowanym przez nasze stowarzyszenie przy ul. Polskiej 33,  miejscu  znanym środowisku osób bezdomnych i uznawanym przez to środowisko za przyjazne.

Celem zadania publicznego jest przeciwdziałanie bezdomności w Warszawie w okresie pandemii poprzez zapewnienie pomocy i opieki całodobowej w Noclegowni SIEKIERKI PKPS.

Osiągnięcie powyższego celu głównego zadania nastąpi poprzez następujące cele szczegółowe:

 1. Ograniczenie liczby osób bezdomnych w przestrzeni publicznej
 2. Ograniczenie liczby zachorowań wśród osób bezdomnych
 3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób bezdomnych w okresie pandemii
 4. Zapobieganie oraz przeciwdziałanie zachorowaniom osób bezdomnych
 5.  Zapewnienie całodobowej opieki oraz pomocy osobom bezdomnym w Noclegowni SIEKIERKI PKPS

Zadanie publiczne jest skierowane do 140 bezdomnych mężczyzn, którzy przebywają w Warszawie, pozbawionych dachu nad głową oraz środków do życia, bez względu na gminę ostatniego zameldowania

W ramach zadania przewidziane są następujące działania:

 1. Zapewnienie opieki całodobowej  osobom bezdomnym  przez kadrę profesjonalnych opiekunów
 2. Zapewnienie 3-ch posiłków, w tym min. 1 gorącego oraz ciepłych napojów
 3. Zapewnienie dostępu do środków ochrony osobistej oraz środków czystościowych, higienicznych i dezynfekujących
 4. Zapewnienie wymiany odzieży
 5. Umożliwienie kąpieli
 6. Wymianę bielizny pościelowej min. 1x na 2 tygodnie
 7. Zapewnie dostępu do informacji
 8. Zapewnienie wsparcia opiekunów i pracownika socjalnego
 9. Praca socjalna
 10. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób bezdomnych, w tym z ośrodkami pomocy społecznej
 11. Zorganizowanie czasu wolnego poprzez dostęp do biblioteki, czytelni zlokalizowanych w budynku Noclegowni, do gier planszowych, umożliwienie oglądania programów TV
 12. Zapewnienie pomocy w sytuacji wystąpienia objawów koronawirusa

Placówka będzie prowadzić w sposób ciągły działania profilaktyczne w kierunku przeciwdziałania zakażeniom

koronawirusem zgodnie z rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego, w tym:

 • poprzez codzienne mierzenie temperatury ciała
 • prowadzenie obserwacji stanu zdrowia mieszkańców
 • zachowanie właściwych warunków sanitarnych
 • stosowanie środków ochrony osobistej
 • w razie potrzeby izolowanie osób u których wystąpiły objawy choroby w pomieszczeniu izolacyjnym
 • ozonowanie i dezynfekowanie pomieszczeń Noclegowni
 • czyszczenie pomieszczeń noclegowni przy wykorzystaniu sprzętu czyszcząco-dezynfekującego
 • w sytuacjach uzasadnionych występowaniem objawów COVID-19 możliwe będzie wykonywanie testów antygenowych

W związku z planowanym uruchomieniem Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 osoby bezdomne objęte niniejszym zadaniem publicznym będą miały możliwość udziału w Programie w NZOZ RN PKPS przy ul. Świętokrzyskiej 30 w Warszawie w miejscu realizacji zadania.

Zadanie będzie realizowane przez kadrę specjalistów: kierownika, opiekunów, pracownika socjalnego, pracownika żywienia, pracownika gospodarczego, kierowcę zaopatrzeniowca, pracowników ds. obsługi księgowo-kadrowej oraz przeszkolonych wolontariuszy.
Zadanie będzie realizowane w obiekcie użytkowanym przez PKPS przy ul. Polskiej 33 w Warszawie.

Noclegownia SIEKIERKI II