Polski Komitet Pomocy Społecznej pomaga razem z Secours Populaire Francais

Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, PKPS nawiązał współpracę z francuską fundacją Secours Populaire Francais (Spf), by jak najszybciej zapewnić pomoc uchodźcom z Ukrainy szukającym schronienia w Polsce. W ramach partnerstwa z Spf powstał projekt o nazwie „Wsparcie Ukrainy w Sytuacji Kryzysowej”. Projekt został podzielony na dwa etapy: pierwszy miał na celu udzielenie natychmiastowej pomocy w kryzysowej sytuacji, a drugi, który właśnie się rozpoczął, ma pomóc uchodźcom w odzyskaniu równowagi psychicznej i odnalezieniu się w Polsce.

Pierwsza część projektu obejmowała przedział czasowy między 1 marca a 30 czerwca 2022 roku.

Pracownicy oraz wolontariusze PKPS otrzymali koszulki oraz kamizelki z logo PKPS, dzięki czemu byli widoczni dla osób potrzebujących pomocy.

W centrum pomocy humanitarnej w Przemyślu przeprowadzono dezynfekcję i deratyzację aby zapewnić uchodźcom higieniczne i bezpieczne warunki. Ze względu na to, że centrum w Przemyślu tymczasowo pełni rolę miejsca pośredniczącego w przemieszczaniu się uchodźców z Ukrainy do innych miejsc, konieczne było wyposażenie go w niezbędny sprzęt, taki jak pralki, lodówki, czy suszarki. Zakupiono paczki z podstawowymi produktami higienicznymi oraz żywnościowymi. Do magazynów w Przemyślu i Krośnie dystrybuujących potrzebne produkty kupiono wózki widłowe, by usprawnić ich pracę. Pralki, suszarki do ubrań oraz lodówki trafiły również do oddziałów PKPS w Milanówku i Krośnie.

Szacuje się, że około 6-7 tysięcy uchodźców mogło skorzystać z pomocy zorganizowanej w ramach pierwszego etapu. Trudno podać dokładną liczbę, ze względu na dużą fluktuację uchodźców i rodzaje oferowanej pomocy. Niektórzy mogli skorzystać z jednorazowej pomocy, podczas gdy inni korzystali z kilku rodzajów wsparcia przez dłuższy czas.

PKPS i Spf oczekują, że sprzęt zapewniony w ramach projektu może w przyszłości posłużyć nie tylko uchodźcom, ale również innym grupom ludzi wykluczonych społecznie.

Druga część projektu ma na celu wesprzeć samodzielność uchodźców z Ukrainy w Polsce. Projekt, tym razem zlokalizowany w Przemyślu, skupi się na działaniach całościowych, począwszy od dostarczania pożywienia po opiekę psychologiczną i szkolenia w zakresie prawnym. Działania te mają dać uchodźcom podstawowe umiejętności funkcjonowania w nowym środowisku po doświadczeniach wojny.

Ten etap wsparcia przewiduje doradztwo zawodowe oraz pomoc w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Obejmuje umiejętność pisania Curriculum Vitae (CV) i listów aplikacyjnych w języku polskim oraz informacje na temat dokumentów wymaganych do ubiegania się o pracę.

Ważnym punktem programu jest również wsparcie psychologiczne dla uchodźców. Wiele osób doświadczyło dramatycznych przeżyć, wiele było zmuszonych do opuszczenia ich domów w pośpiechu. Wiele również zostało odłączonych od członków rodziny. Odnalezienie się w obcym miejscu, problemy w uzyskaniu statusu uchodźców oraz osiedleniu są dodatkowym obciążeniem. Wsparcie psychiczne jest potrzebne zarówno dzieciom, jak i dorosłym uchodźcom.

Program zapewni również wsparcie prawne oraz pomoc w kontaktach z opieką zdrowotną. Przyjezdni z Ukrainy dowiedzą się jak zdobyć status uchodźcy oraz jaką pomoc mogą otrzymać od państwa. Doradztwo będzie obejmowało informacje na temat darmowego ubezpieczenia, zasad prowadzenia biznesu, numerów telefonów alarmowych, oraz dostępu do opieki zdrowotnej.

Kolejną częścią projektu będzie doradztwo w zakresie edukacji, czyli pomoc w zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół. Rodzice dowiedzą się jakie są procedury zapisywania dzieci do instytucji edukacyjnych, jakie dokumenty są wymagane oraz jakie wsparcie mogą otrzymać ich dzieci w placówce edukacyjnej. Ponadto rodzice dzieci o ograniczonej sprawności umysłowej bądź fizycznej zostaną poinformowani o prawach przysługujących ich potomstwu.

Program przewiduje również wsparcie żywieniowe i higieniczne. Aby każdy otrzymał to, co rzeczywiście jest mu potrzebne, żywność i artykuły higieniczne będzie można pobrać w formie samoobsługowej. Do tego celu zostanie wykorzystany magazyn dystrybucji produktów już stworzony przez PKPS w Przemyślu. Spf zadeklarował pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia na przykładzie takich miejsc działających we Francji.

Projekt wsparcia psychologicznego i prawnego jest zaplanowany na najbliższe 10 miesięcy, ale jeśli sytuacja nadal będzie tego wymagała, istnieje możliwość wydłużenia świadczenia pomocy. Jeśli wojna w Ukrainie się skończy, projekt zostanie zamknięty, ale wyciągnięte z niego wnioski posłużą nam w przyszłości do adekwatnego reagowania, gdyby kiedykolwiek zaistniała podobna sytuacja.