Polski Komitet Pomocy Społecznej wspiera uchodźców wspólnie z Associacio Catalana Per La Pau

Próbując zapewnić lepsze wsparcie dla uchodźców z Ukrainy Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS) nawiązał współpracę z hiszpańską fundacją Associacio Catalana Per La Pau. Partnerzy postanowili wspólnie wdrożyć projekt „Schronienie i wsparcie psychologiczno-społeczne dla ukraińskich uchodźców w Milanówku”. Finansowanie dla projektu zapewnia kataloński fundusz dla wspólnego rozwoju Fons Catala de Cooperacio al Desenvolupament. Program został zaplanowany na okres sześciu miesięcy –  od 1 czerwca 2022 do 30 listopada 2022.

Bezpośrednim celem projektu jest zapewnienie schronienia i wsparcia psychospołecznego dla uchodźców, a główne działania są skoncentrowane w oddziale PKPS w Milanówku (powiat Grodzisk Mazowiecki). Beneficjentami są przede wszystkim kobiety i dzieci uciekające przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Założenia projektu:

Zwiększenie odporności i wytrzymałości ukraińskich uchodźców przez zapewnienie wyżywienia, schronienia oraz opieki zdrowotnej. Minimalna pomoc przewidziana w projekcie to: wyżywienie ok. 200 uchodźców, zapewnienie miejsca do zamieszkania dla przynajmniej trzech ukraińskich rodzin oraz wsparcie psychologiczne dla jak największej grupy uchodźców w czasie trwania projektu.

W projekcie przewidziano sfinansowanie remontu kilku pomieszczeń ośrodka w Milanówku w celu poprawy jakości zamieszkania długoterminowego. Prace remontowe zostały już rozpoczęte i mają potrwać kilka tygodni.

Ponadto ważną częścią projektu jest oferowane uchodźcom wsparcie psychologiczno-społeczne. Konsultacje, w formie stacjonarnej bądź wirtualnej, są prowadzone przez profesjonalnego psychologa biegle posługującego się językiem ukraińskim.

Associacio Catalana Per La Pau odpowiada za projekt w imieniu grupy Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Wszelka komunikacja z darczyńcami projektu pozostaje w gestii grupy ACP. Polski Komitet Pomocy Społecznej jest odpowiedzialny za przeprowadzenie działań zgodnie z umową i osiągnięcie celów określonych w projekcie.