Festiwal Młodzieży

W marcu tego roku francuska organizacja non-profit Secours Populaire Français (Spf) zorganizował w Paryżu dwa spotkania wolontariuszy z Francji oraz innych krajów pod hasłem “Les jeunes d’Europe et du monde en movement pour la solidarite” (Młodzi ludzie z Europy i całego świata w ruchu na rzecz solidarności). Celem zjazdów było przedstawienie dotychczasowych działań wolontariuszy z organizacji Secours Populaire Français w ramach Festiwalu Młodzieży oraz wymiana doświadczeń między wolontariuszami z różnych krajów.

Dzięki temu spotkaniu wolontariuszki PKPS nie tylko wiele nauczyły się od swoich kolegów i koleżanek z Secours Populaire Français, ale mogły również podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie wolontariatu. Ponadto nawiązały nowe znajomości oraz poszerzyły swoją wiedzę o kulturze Francji.

Wyjazdy zostały dofinansowane w ramach programu Erasmus+, w ramach którego PKPS zawarł partnerstwo z organizacjami Secours Populaire Français (Francja), Development for People and Nature Association (Liban) oraz ARCI APS (Włochy). Projekt jest środkiem do wzmocnienia obywatelskich postaw, motywującym młodzież do podejmowania inicjatywy tam, gdzie się znajdują.  Festiwal przyczynia się również do zacieśniania przyjaźni między młodymi ludźmi wywodzącymi się z różnych środowisk, sprzyja duchowi współpracy, a tym samym wzmacnia sieć stowarzyszenia w skali europejskiej i międzynarodowej. Dla tych młodych celem ich uczestnictwa jest wzmocnienie pewności siebie, możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz wzmacnianie umiejętności społecznych i zawodowych, aby po powrocie do macierzystych organizacji mogli wprowadzić nowe praktyki solidarności. W ten sposób młodzi stają się liderami, którzy z kolei przyciągają i mobilizują innych młodych ludzi do wzmacniania oddolnej solidarności.