PKPS/SPF – “Kumpel Świata”

Dzieci z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej biorą udział w projekcie z zaprzyjaźnioną organizacją Secours Populaire Francais, która organizuje wioski dziecięce “Kumpel Świata” na terenie całej Francji i nie tylko! Projekt polega na jednoczeniu dzieci z całego świata. Delegacje z Maroko, Belgii, Ukrainy oraz Polski wraz z francuskimi dziećmi uczą się o prawach dziecka, pierwszej pomocy, zwiedzają organizację partnerską Secours Populaire Francais oraz opowiadają o swoich rodzinnych stronach.

PKPS jako partner organizacji francuskiej otrzymał zaproszenia do uczestnictwa we wioskach dziecięcych Copain du monde, nieodpłatnie z wyjątkiem poniesienia opłat związanych z podróżą. 

PKPS wytypował troje dzieci w wieku 12 lat, do uczestnictwa w wiosce oraz jednego opiekuna (znajomość języka angielskiego). 

 

30 lat temu Secours populaire stworzyli ruch “Copain du monde” (CDM), którego celem jest umożliwienie wszystkim dzieciom okazywania solidarności. Ponieważ ruch ten stał się globalny, jego celem jest rozwijanie solidarności między dziećmi z różnych krajów.  Angażując dzieci w inicjatywy solidarnościowe, wioski “Copain du monde” mają na celu zmniejszenie wszelkich form nietolerancji i wykluczenia we Francji, Europie i na całym świecie. W wioskach dzieci uczą się kochać i poznawać się nawzajem, aby rozwijać trwałe relacje i tworzyć solidarność, która wykracza poza granice krajów. Wioska “Copain du monde” to zgromadzenie dzieci z różnych krajów, zorganizowane w oparciu o pomysł SPF i jego ruch dziecięcy “Copain du monde”, który jest fizycznym wcieleniem Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. Wioska “Copain du monde” nie jest zwykłym obozem wakacyjnym. Daje dzieciom szansę na spędzenie wakacji obejmujących solidarność, naukę i świętowanie. Uświadamiając sobie swoje prawa, dzieci doświadczają również prawdziwej solidarności. Pod koniec pobytu w wiosce “Copain du monde” każda grupa dzieci powinna mieć możliwość wyjazdu z dobrymi pomysłami na realizację inicjatyw solidarnościowych w swoich krajach ojczystych. Wioska “Copain du monde” gości dzieci kilku narodowości, a różnorodność jest kluczem do jej sukcesu. Nacisk kładziony jest na poznawanie innych ludzi z różnych kultur, uczenie się, jak żyć razem i rozmawianie o problemach z różnych perspektyw.  Jest to punkt wyjścia dla dzieci we Francji i ich międzynarodowych przyjaciół do rozwijania wolontariatu, chęci działania, okazywania solidarności. Celem wiosek “Copain du monde” jest zbudowanie sieci solidarności dzieci na całym świecie.

Wioska “Copain du monde” zachęca do powszechnej edukacji, ucząc dzieci o obywatelstwie i solidarności oraz o tym, jak wprowadzać ich pomysły w życie, angażując je w organizowanie konkretnych inicjatyw. Podnosi świadomość dzieci na temat ich praw i zachęca je do aktywnego inicjowania solidarności. Międzynarodowe interakcje są wspierane poprzez wymianę międzykulturową, promowanie otwartości na świat i pomaganie dzieciom w nauce wspólnego życia. Wioski są pełne zabawy, skoncentrowane na sporcie i / lub kulturalne, ponieważ poznawanie nowych ludzi i dzielenie się pomysłami jest zawsze bardziej skuteczne w atmosferze radosnego świętowania, sportu i kultury.