Powiew DOMU

stół świąteczny

Powiew DOMU to tytuł nowego projektu PKPS realizowane przez Centrum Pomocy Przy Polskiej 33. Projekt będzie współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Z dniem 30.XI.2022r. Upłyną okres realizacji zadania publicznego pt. ,, Noclegownia SIEKIERKI PKPS ’’, który dawał schronienie 100 bezdomnym mężczyznom dziennie. To zadanie jest obecnie wykonywanie  przez Urząd  Miasta Stołecznego Warszawy.

Nadrzędnym zadaniem zadania publicznego pt. ,, Powiew Domu’’ jest przeciwdziałanie problemom bezdomność w Warszawie poprzez realizację zadań socjalno-pomocowych na rzecz osób w kryzysie bezdomności:

Cele szczegółowe zadania stanowią

 1. zapewnienie dostępu do usług zabezpieczających podstawowe potrzeby życiowe osób w kryzysie bezdomności.
 2. wspieranie osób w kryzysie bezdomności zmierzające do odzyskiwania samodzielności życiowej oraz wychodzenia z bezdomności
 3. podniesienie skuteczności działań prowadzonych w ramach systemu pomocy osobom w kryzysie bezdomności w Warszawie

Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej odpowiada na potrzeby społeczne Stolicy i jest komplementarna wobec usług zabezpieczających podstawowe potrzeby życiowe osób w kryzysie bezdomności realizowanych przez inne lokalne podmioty.

Schronisko jest placówką pomocy specjalistycznej dla osób w kryzysie bezdomności, zapewniające schronienie tymczasowe. Będzie realizować następujące zadania.

 1. Zapewnienie całodobowego pobytu 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Przyjmowanie osób w kryzysie bezdomności od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
 3. Zapewnienie 3 posiłków dziennie, ( śniadanie , obiad i kolacja )
 4. Umożliwienie skorzystania z pościeli oraz wymiana odzieży
 5. Umożliwienie prania i suszenia odzieży, dezynfekcji odzieży
 6. Zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc  w jej zorganizowaniu.
 7. Zapewnienie usług aktywizujących , ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, uzyskiwanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności poprzez

– uczestnictwo w treningu umiejętności interpersonalnych

 – uczestnictwo w treningu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego

– uczestnictwo w treningu aktywnego poszukiwania pracy

 1. Zapewnienie opieki 1 opiekuna
 2. Prowadzenie pracy socjalnej
 3. Zapewnienie do środków ochrony osobistej.

Schronisko będzie przyjmowało mężczyzn w kryzysie bezdomności na podstawie decyzji administracyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Karolkowa w Warszawie

Schronisko jest placówka pomocy stacjonarnej . Została zorganizowana w taki sposób aby jego mieszkańcy mogli doświadczać powiewu DOMU, który nie odrzuca, a wspiera okazuje zrozumienie i pomaga przezwyciężać problemy. To miejsce, z którego można ,, wyjść na prostą ’’.

Zapraszamy do naszej placówki.