PKPS zaprasza do skorzystania z usług w ramach trwałości projektu Uruchomienie Dziennego Domu Pobytu

Polski Komitet Pomocy Społecznej serdecznie zaprasza do skorzystania z odpłatnych usług w ramach trwałości projektu pn. Uruchomienie Dziennego Domu Pobytu i świadczenie usług społecznych w lokalnej społeczności dla mieszkańców 60+ powiatu pruszkowskiego i grodziskiego RPMA.09.02.01-14-c800/19-02.

Odbiorcy działań projektowych

 1. Osoby niesamodzielne w wieku 60+, które:
 • na skutek stanu zdrowia lub podeszłego wieku nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego ( np.: ubieranie, przygotowywanie posiłków, jedzenie itp.),
 • zamieszkują na terenie powiatu grodziskiego lub pruszkowskiego,
 • nie korzystają z usług opiekuńczych z pomocy społecznej lub finansowanych z innych projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);
 1. Opiekunowie osób niesamodzielnych.

Rodzaj udzielanego wsparcia w ramach projektu:

 1. Usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, w tym:
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez: pracownika socjalnego, pielęgniarkę, fizjoterapeutę.
 1. Pobyt w Dziennym Domu Pobytu, w tym:
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez: pracownika socjalnego, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, psychologa;
 • terapię zajęciową: terapię sensoryczną, muzykoterapię, warsztaty rękodzieła artystycznego, zajęcia integracyjno-kulturalne, seanse filmowe, spotkania literackie;
 • wyżywienie: dwudaniowy obiad, kawa, herbata;
 • transport do DDP i z powrotem.
 1. Warsztaty wzmacniające kompetencje opiekunów faktycznych w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych.
 2. Poradnictwo psychologiczne i socjalne dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Więcej informacji: tel. 501 384 059  lub w biurze projektu: Dzienny Dom Pobytu PKPS Milanówek, ul. Kościuszki 116

Obecna liczba w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych: 33

Obecna liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących: 34