Optimus Hominum

Nagroda Roku za Działalność Charytatywną “Optimus Hominum”

Nagroda Roku za Działalność Humanitarną została ustanowiona w 1995 roku. Jej inicjatorem był Polski Komitet Pomocy Społecznej. Od 2000 roku nagroda nosi nazwę – “OPTIMUS HOMINUM”.

1. Celem Nagrody jest uhonorowanie osób i instytucji, które – różnymi sposobami – niosą pomoc osobom wymagającym wsparcia i opieki, swoim przykładem krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

2. Nagroda jest przyznawana przez Niezależny Komitet Nagrody w skład którego wchodzą: przedstawiciele organizacji charytatywnych, wybitni działacze społeczni, ludzie nauki, twórcy kultury, dziennikarze, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz reprezentanci Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

3. Do Nagrody Roku “OPTIMUS HOMINUM” mogą być zgłaszane osoby fizyczne oraz instytucje i organizacje społeczne. Kandydatury mogą przedstawiać:
sami członkowie Komitetu Nagrody Roku,
władze samorządowe,
osoby prywatne,
stowarzyszenia,
redakcje gazet, czasopism, radiowe, telewizyjne.
Kandydatury są rozpatrywane przez Komisję Nominacyjną pod warunkiem uzyskania poparcia przynajmniej jednego członka Komitetu Nagrody Roku.

4. Komitet Nagrody Roku przyznaje Nagrody Główne oraz Wyróżnienia w trzech podstawowych kategoriach:
ochrona zdrowia,pozainstytucjonalna działalność humanitarna.

Od 1997 roku przyznawane są też Nagrody Specjalne i Wyróżnienia w dwu kategoriach: za wspieranie działalności humanitarnej – tytuł “Sponsor Roku”za propagowanie działalności humanitarnej – tytuł “Dziennikarz Roku”

Kolejne edycje Nagrody Roku były poświęcone propagowaniu działalności na rzecz wybranej grupy społecznej, bądź w wybranym środowisku.

5. Komitet Nagrody Roku za Działalność Humanitarną “OPTIMUS HOMINUM” postanowił nagrodzić i wyróżnić autorów i animatorów różnorodnych inicjatyw i akcji podejmowanych i prowadzonych na rzecz rodziny w potrzebie, tak w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Komitet wyróżnił osoby i instytucje realizujące w różnych społecznościach i środowiskach innowacyjne działania i projekty wspierające rodziny w potrzebie. Zdaniem Członków Kapituły, tegoroczna Nagroda “Optimus Hominum” ma w symboliczny sposób nagrodzić ludzi działających na rzecz solidarności międzypokoleniowej, pomocy sąsiedzkiej oraz integracji seniorów i ludzi młodych. Szczególnie cenne są działania o charakterze samopomocowym i samoorganizacji, których wdrożenie przyczyniło się do pobudzania lokalnej społeczności. Na uwagę zasługują aktywne formy przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dziećmi, wyrównywania szans takich rodzin i osób, aktywizacja społeczna i ekonomiczna. Celem akcji “Optimus Hominum” jest popularyzacja przykładów “dobrych praktyk” realizowanych w różnych płaszczyznach: społecznej, wychowawczej, edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej.

6. Celem kampanii informacyjnej towarzyszącej Nagrodzie „OPTIMUS HOMINUM” jest upowszechnianie wzorców i kształcenie nawyków pomocy wzajemnej i udzielania wsparcia osobom pokrzywdzonym przez los. Bieda, cierpienie, bierność, niezaradność życiowa i poczucie zagrożenia to wyzwania i problemy, które możemy pokonać działając wspólnie.

7. Nagroda Roku za Działalność Humanitarną “OPTIMUS HOMINUM” ma charakter honorowy, symboliczny. Wyróżnione osoby, bądź instytucje otrzymują rzeźby i medale autorstwa Pani Wiktorii Czechowskiej-Antoniewskiej.

Osoba uprawniona do kontaktów:
dr Zdzisław F. Witkowski
tel.625 52 59, fax.629 53 69

Dotychczasowymi laureatami Nagród Roku były następujące osoby i instytucje:

Laureaci Nagrody Roku w kategorii – ochrona zdrowia:
1996 – Jerzy Owsiak
1997 – Krystyna Kaszuba
1998 – prof. Witold Zatoński
1999 – nagrody głównej nie przyznano
2000 – prof. Wojciech Rowiński
2001 – Stowarzyszenie “Lekarze Nadziei”
2002 – Anna Koprowicz
2003 – prof. Janusz Gadzinowski
2004 – nagrody głównej nie przyznano
2005 – Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gajewska z AM we Wrocławiu
2006 – Ewa Błaszczyk- założycielka Fundacji “AKOGO?”

Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.: Jan Nielubowicz (1996); Wolontariusze z grupy Opcja działającej przy Fundacji “Synapsis” (1996); Tomasz Dangel (1997); Piotr Pawłowski (1998); Piotr Stengret (2000); Urszula Bławat (2000); Christoph Wegmann (2001); Maria Wiecha (2001); Tomasz Korga (2002); Halina Łabuda (2003); Fundacja Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski Oddział Małopolski w Podolanach, gmina Gdów (2004); Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze “Z ufnością w Trzecie Tysiąclecie” w Poczesnej, województwo śląskie (2005); dr Halina Zapotoczny – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Białe Misie” w Łaziskach Górnych, województwo śląskie (2005), dr Maria Pałuba, Towarzystwo Rozwoju Rodziny – Oddział w Opolu, Marek Książek (2006).

Laureaci Nagrody Roku w kategorii – pomoc społeczna:
1996 – Sue Ryder
1997 – ks. Jerzy Marszałkowicz
1998 – prof. Kazimierz Obuchowski
1999 – Związek Artystów Scen Polskich
2000 – Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
2001 – Eugeniusz Kret – brat Zakonu OO Bonifratrów
2002 – Iwona Drożyńska
2003 – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze
2004 – Klub Wolontariatu “grupa eM” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi
2005 – Elżbieta Jacewicz – prezes Stowarzyszenia “AZYL” na rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy w Toruniu
2006 – w tej kategorii nie przyznano nagrody

Wśród wyróżnionych w tej kategorii znaleźli się m.in.: Małgorzata Chmielewska (1996); Edward Konkol (1996); Bohdan Aniszczyk (1997); Piotr Todys (1997); Edward Jarota (1998); Parafia Św. Jana Chrzciciela w Świnach (2000); Wanda Ziembińska – Has (2000); Fundacja “Gaude Mater Polonia” (2001); Marzena Kolaszczyńska-Kikiewicz (2002); Kutnowski Komitet Obrony Bezrobotnych (2002); Zofia Różycka – TPD Warszawa-Mokotów; Odział Miejski TPD w Skarżysku-Kamiennej (2003); Ksiądz Marian Sontowski – pastor parafii Miłości Bożej Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Ełku, Zbigniew Pączkowski – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego “Przy Granicy” w Strzyżowie, w powiecie hrubieszowskim (2004); Stowarzyszenie “Serdeczni” w Tarnowskich Górach (2005); Jolanta Król – prezes Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin, województwo lubelskie (2005).Andrzej Milasz, ks. Franciszek Czudek,Janina Czudek, Tomasz Baliński, ks. Józef Zwolak, Joanna Miodek (2006)

Laureaci Nagrody Roku w kategorii – pozainstytucjonalna działalność humanitarna:
1996 – Ryszard Szaniawski
1997 – nagrody głównej nie przyznano
1998 – Ewa Czeszejko-Sochacka
1999 – prof. Halina Szwarc
2000 – Stowarzyszenie Rodzin Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “INTEGRACJA”
2001 – Alina Janowska-Zabłocka
2002 – Ewa Dados
2003 – Anna Dymna
2004 – Łobeska Fundacja Pomocy Dzieciom – “Święto Radości”
2005 – Ksiądz Andrzej Augustyński – Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia “U Siemachy” w Krakowie
2006 – Zespół Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie.

Wśród wyróżnionych w tej kategorii zaleźli się także: Barbara Cholewa (1996); Teresa Steckiewicz (1996); Olga Mavric (1997); Anna Topolska (2000); Krzysztof Moczurad (2000); Wacław Tworkowski (2001); Jan Owczuk (2001); Melita Sallai (2002); Mieczysław Łuczak (2002); Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK “Kolska Starówka” w Kole, Stowarzyszenie Młodzieżowe “Alternatywa” w Jaworznie (2003); Andrzej Zieliński – prezes Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu w województwie zachodniopomorskim, Przemysław Kowalski – prezes Towarzystwa Kulturalnego “Echo Pyzdr”, Pyzdry, powiat wrzesiński (2004); Mirosław Przewoźnik – zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (2005).Joanna Chawa, Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny “Żar”w Żarach.(2006.

Laureaci Nagrody Specjalnej i Wyróżnień za wspieranie działalności humanitarnej – tytuł “Sponsor Roku”
1997:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – wyróżnienie i tytuł “Sponsor Roku”
DAEWOO-FSO – wyróżnienie i tytuł “Sponsor Roku”
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie – wyróżnienie i tytuł “Sponsor Roku”
Stołeczny Zakład Energetyczny – wyróżnienie i tytuł “Sponsor Roku”
1998:
Bank Rozwoju Eksportu – wyróżnienie i tytuł “Sponsor Roku”
Powszechny Bank Kredytowy – wyróżnienie i tytuł “Sponsor Roku”
1999:
Pan Kazimierz Kord – Nagroda Specjalna i tytuł “Sponsor Roku”
Fundacja Charytatywna Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Nagroda Specjalna i tytuł “Sponsor Roku”
2000:
P P “POLMOZBYT” w Zielonej Górze – Nagroda Specjalna i tytuł “Sponsor Roku”
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu S.A. – Nagroda Specjalna i tytuł “Sponsor Roku”
2001:
Pan Adam Wykręt – właściciel piekarni w Bielsku-Białej – Nagroda Specjalna i tytuł “Sponsor Roku”
Rada Pań PCK – Nagroda Specjalna i tytuł “Sponsor Roku”
2002:
Pani Małgorzata Żak – Prezes Fundacji “Polsat” – Nagroda Specjalna i tytuł “Sponsor Roku”
Pan Tadeusz Wrześniak – Prezes Zarządu – Huta Szkła Gospodarczego w Grzybowie – Nagroda Specjalna i tytuł “Sponsor Roku”
2003:
Pan Christopher Radko – przedsiębiorca z USA – Nagroda Specjalna i tytuł „Sponsor Roku”,
Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin – Nagroda Specjalna i tytuł „Sponsor Roku”,
Rotary Club Poznań – Nagroda specjalna i tytuł „Sponsor Roku”.
2004:
Państwo Karen Jakobsen-Popiel i Jan Marcin Popiel z Kurozwęk koło Staszowa
Pan Stefan Bieszczad – prezes firmy SURET sp. z o.o. w Dębicy
2005:
Hotel “Jan III Sobieski” w Warszawie
Marek Leśniak – właściciel firmy “Zakład Przetwórstwa Mięsnego” w Strzyżowie (województwo podkarpackie)
2006:
Krzysztof Dzienniak- Prezes Fundacji “Flota Św. Mikołaja w Brzegu”
Firma “Nowy Styl” sp. z o.o. w Krośnie

Laureaci Nagrody Specjalnej za propagowanie działalności humanitarnej – tytuł “Dziennikarz Roku”
1998:
red. Magda Olszewska – Nagroda Specjalna i tytuł “Dziennikarz Roku”
1999:
1999: Zespół Redakcji “Sygnały Dnia” I Program PR S.A. – Nagroda Specjalna i tytuł “Dziennikarz Roku”
2000:
Trójkowe Forum Nieobojętnych – III Program PR S.A.- Nagroda Specjalna i tytuł “Dziennikarz Roku”
Magazyn Ekspresu Reporterów – II Program TVP S.A. – Nagroda Specjalna i tytuł “Dziennikarz Roku”
red. Lidia Piechocka-Witczak – Radio “W”, Włocławek – Nagroda Specjalna i tytuł “Dziennikarz Roku”
2001:
Redakcja “Gazety Wyborczej” – Nagroda Specjalna i tytuł “Dziennikarz Roku”
red. Marta Miller – I Program PR S.A. – Nagroda Specjalna i tytuł “Dziennikarz Roku”
Zespół “Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego” TVP S.A. – Nagroda Specjalna i tytuł “Dziennikarz Roku”
2002:
red. Magda Maciejewska – IV Program PR S.A. – Nagroda Specjalna i tytuł “Dziennikarz Roku”
Polskie Radio Szczecin S.A.
2003:
Redakcja „Czterech Pór Roku” Program I Polskiego Radia S.A.,
Polska Agencja Informacyjna S.A.
2004:
Program telewizyjny “Kawa czy herbata”, I Program Telewizji Polskiej S.A.
2005:
Twórcy Programu “Kochaj mnie” – II Program Telewizji Polskiej
2006:

W tej kategorii nie przyznano nagrody.

Nagroda Specjalna Za Humanitarną Działalność Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
2002:
Komitet Nagrody Roku postanowił wyróżnić Panią Jolantę Kwaśniewską Nagrodą Specjalną „OPTIMUS HOMINUM”, za całokształt działań na rzecz dobra dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem roli edukacyjnej Pani J. Kwaśniewskiej.
2005:
Komitet Nagrody Roku postanowił wyróżnić Panią Irenę Koźmińską Nagrodą Specjalną “OPTIMUS HOMINUM” – założycielkę fundacji “ABCXXI – Program zdrowia emocjonalnego”. Fundacja ta realizuje programy mające na celu ochronę zdrowia psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży. Pani Irena Koźmińska jest inicjatorką i uczestniczką różnorodnych akcji społecznych i charytatywnych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zapoczątkowana w 2001 r. kampania społeczna “Cała Polska czyta dzieciom”.