„ W stronę aktywnej starości …”

 

 

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej  uprzejmie informuje, iż  w okresie od 01.06.2018 r. do 30.11.2020 r. w ramach projektu „ W stronę aktywnej starości …”    współfinansowanego  przez  Marszałka Województwa Mazowieckiego realizuje w Milanówku przy ul. T. Kościuszki 116 szerokie spektrum  usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych.

Celem projektu  jest  poprawa jakości życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez podtrzymywanie samodzielności społecznej i aktywności seniorów  w wieku  55+ z terenu województwa mazowieckiego. Nasze działania służą profilaktyce  zdrowotnej, zwiększeniu dostępności do zróżnicowanych form działań wpływających na poprawę sprawności fizycznej osób starszych, jak również zwiększają świadomości uczestników projektu w zakresie zdrowego i aktywnego starzenia się. Dajemy seniorom możliwość rozwoju zainteresowań poprzez udział w zajęciach muzycznych, biblioterapię, klub filmowy. Dzięki  usługom edukacyjno-informacyjnym zwiększamy kompetencje członków rodzin i opiekunów w zakresie prawidłowej opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Oferujemy w szczególności:

  • Specjalistyczne usługi usprawniające ( fizjoterapię, masaż manualny ), w tym: realizowane w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych,
  • zajęcia muzyczne pod kierunkiem profesjonalnego muzyka ( śpiew, taniec),
  • terapię zajęciową, w szczególności dla osób z demencją,
  • konsultacje i edukację geriatryczną,
  • konsultacje i edukację dietetyczną,
  • edukację w formie warsztatów dla członków rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych,
  • spotkania edukacyjno-informacyjne,
  • organizację czasu wolnego, integracyjne spotkania okolicznościowe,
  • aktywizację i integrację w ramach działalności Kawiarenki Seniora.

 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach usprawniających ( gimnastyka, masaż) zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie lekarza POZ o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do korzystania z tego typu usług.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Uczestnicy zajęć mają zapewniony poczęstunek w formie  herbaty, kawy, wody,  słodyczy, owoców.

BIURO  PROJEKTU I REKRUTACJA:

Centrum Promocji Zdrowia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 116