Polski Komitet Pomocy Społecznej

Działamy już ponad 60 lat .

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ powstał 15 października 1958 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową. PKPS jest zarejestrowany jako stowarzyszenie charytatywne (nr KRS 0000041349). Działamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą naszych władz naczelnych jest Warszawa. JESTEŚMY STOWARZYSZENIEM kształtującym postawy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy. NASZĄ MISJĄ jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym.Wspieram działania PKPS - przekaż darowiznę - wpłacam  

1,5%
Pomagaj z nami! Przekazując 1,5% podatku Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, wspierasz seniorów, osoby dotknięte biedą i bezdomnością oraz osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym.

Twój 1,5%!

PKPS zaprasza do skorzystania z usług w ramach trwałości projektu Uruchomienie Dziennego Domu Pobytu

Zapraszamy Seniorów na pobyt w placówce opieki całodobowej

 Wydarzenia - programy -  akcje

                      Polski Komitet Pomocy Społecznej z przyjemnością informuje, że od 3 lipca 2023 r realizuje projekt ,, W trosce o najuboższych ‘’ współfinansowany przez Fundację PGE. Przedmiotem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 200 osób najuboższych – starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych. Działania projektowe są skierowane do mieszkańców Mazowsza. Są realizowane  w obiekcie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Milanówku przy  ul. Kościuszki 116 oraz na terenie nieruchomości użytkowanej  przez  PKPS w  Warszawie  przy ul. Polskiej 33. Darowizna Fundacji w  wysokości 90 000 zł jest przeznaczona na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakup peletu oraz  oleju opałowego do ogrzania budynku Schroniska prowadzonego w  ramach działalności PKPS. Projekt jest przykładem współdziałania między  i wewnątrz sektorowego. Służy zaspakajaniu ważnych potrzeb społecznych w imię solidaryzmu społecznego, zgodnie z zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu.


POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ  serdecznie zaprasza Seniorów  do placówki całodobowego pobytu w ramach odpłatnej działalności statutowej.
Zapewniamy kompleksową rehabilitację, profesjonalną opiekę i pomoc doświadczonych specjalistów w malowniczo położonym „DOMU W PARKU” w Milanówku przy ul. Kościuszki 116.
Placówka będzie prowadzona w ramach trwałości projektu ,,Uruchomienie opieki wytchnieniowej przy Dziennym Domu Pobytu PKPS w Milanówku’’ / RPMA.09.02.01-14-e1106 /
Szczegółowe informacje na miejscu (Milanówek, Kościuszki 116) lub pod tel. 501-384-059

 

Szanowni państwo,

Polski Komitet Pomocy Społecznej informuje o możliwości korzystania z odpłatnych usług Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Grójeckiej 118 i 120 na warszawskiej Ochocie w ramach trwałości projektu "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej na Ochocie".

Projekt jest dofinansowany z UE.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych oferowanych w formie ambulatoryjnej dla osób niesamodzielnych, głównie z terenu dzielnicy Ochota w Dziennym Domu Opieki Medycznej poprzez świadczenie pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne. Wsparcie skierowane jest do:
- mieszkańców Warszawy, głównie z terenu Dzielnicy Ochota i okolic,
- niesamodzielnych, które w ocenie poziomu samodzielności skalą Barthel otrzymują 40-65 punktów,
- mających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (NFZ),
- u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub które są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji i/lub w okresie ostatnich 12 m-cy zostało im udzielone świadczenie z zakresu leczenia szpitalnego.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej placówki, która ma charakter lokalny i umożliwia osobom niesamodzielnym funkcjonowanie w środowisku lokalnym, bez konieczności ubiegania się o pomoc o charakterze instytucjonalnym. Placówka ma możliwość zapewnienia 3 posiłków dziennie, udziału w terapii zajęciowej, zagospodarowania czasu wolnego, poradnictwa i konsultacji psychiatrycznej oraz profesjonalną rehabilitację, wsparcie i opiekę.

Oczekujemy na Państwa
22/651-05-71
Numer kom: 723-341-108
e-mail: centrum.pomocy.rnpkps@interia.pl


 

„Moment zwrotny” - to kolejny projekt Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Projekt jest współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego w okresie od 1 lutego 2023 do 31 grudnia 2023 roku. Celem projektu jest dystrybucja żywności dla osób potrzebujących wsparcia w województwie mazowieckim. Realizacja projektu służy ograniczeniu rozmiarów i skutków ubóstwa na Mazowszu i polega na bieżącym pozyskiwaniu, magazynowaniu, i przekazywaniu  art. żywnościowych osobom uprawnionym w ramach systemu dystrybucji żywności.  System tworzy kilkanaście organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które przekazują  art. spożywcze odbiorcom końcowym na podstawie skierowań  z rejonowych ośrodków pomocy społecznej. więcej

Pomoc Fundacji PZU na rzecz osób bezdomnych

W 2022 r. Fundacja PZU z siedzibą w Warszawie przekazała Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej darowiznę w wys. 50.000,00 zł na realizację projektu „Ciepło dla bezdomnych”, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla ogrzania 3-ch budynków Centrum Pomocy przy ul. Polskiej 33 oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej. PKPS złożył sprawozdanie z otrzymanej darowizny, które zostało przyjęte. Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dzięki wsparciu Fundacji PZU 100 osób bezdomnych przebywało w ocieplanych i widnych pomieszczeniach.

W imieniu Centrum Pomocy serdecznie dziękujemy Zarządowi i Radzie Nadzorczej Fundacji osoby bezdomne pracownicy i wolontariusze Centrum Pomocy

PIKNIK SENIOR BEZ CUKRZYCY

“Zaczarowana Dorożka”  w Milanówku.

Wiosenna pomoc PKPS dla osób w kryzysie bezdomności

Centrum Pomocy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dla osób bezdomnych  przy ul. Polskiej 33 w Warszawie zwraca się z gorącą prośbą o świąteczną pomoc dla swoich podopiecznych:
- żele pod prysznic, pianki/maszynki do golenia, dezodoranty,
- słodycze,
- bielizna osobista, skarpety.
Tel. do kontaktu: 723 341 108

„NOWA PERSPEKTYWA”.

Dziś, 8 marca, działy się niesamowite rzeczy. 


 

Międzynarodowe organizacje odwiedzają PKPS w Warszawie

Obiady w Milanówku.

Życzę Państwu pomyślności w Nowym Roku

akcent świąteczny

Niech ta magiczna noc będzie dla Was Wszystkich promyczkiem nadziei, wzajemnego zrozumienia, pokoju i jedności.
Niech w sercu każdego z Was zagości spokój i nadzieja.
Zdrowych, ciepłych, pełnych miłości i  optymizmu  Świąt Bożego Narodzenia.

flaga ukraińska
Нехай ця магічна ніч буде для всіх вас промінцем надії, взаєморозуміння, спокою та єдності. Нехай в серці кожного з вас запанує спокій та надія. та радісних свят Різдва Христового, сповнених любов’ю та оптимізмом.

 

Drodzy Uczestnicy Projektów! Niech w te Święta w Waszych sercach zagości pokój, radości i szczęście. Z całego serca życzymy Wam spełnienia marzeń, zdrowia i wszystkiego co najlepsze

Powiew DOMU

Program “Żywnościowy SOS”


Dzień wolontariusza


Polski Komitet Pomocy Społecznej zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie w postaci darów pieniężnych, peletu lub możliwości zakupu peletu w promocyjnej cenie w celu ogrzania budynku w Milanówku przy ul. T. Kościuszki 116, w którym prowadzimy Dzienny  Dom  Opieki  Medycznej, Dzienny  Dom Pobytu  oraz  24 godzinną Opiekę Wytchnieniową dla  osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

 


THE UKRAINE EMERGENCY SUPPORT

 


PKPS/SPF – “Kumpel Świata”

Magazyny „self-service” 

Festiwal Młodzieży

Polski Komitet Pomocy Społecznej wspiera uchodźców wspólnie z Associacio Catalana Per La Pau

Polski Komitet Pomocy Społecznej pomaga razem z Secours Populaire Francais

 

„Magazyn Wsparcia Społecznego w Wałbrzychu”

„NOWA PERSPEKTYWA”.

Projekt edukacji ekonomicznej skierowany do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Polski Komitet Pomocy Społecznej – uchodźcom wojennym z Ukrainy

Podsumowanie Podprogramu 2020

Przeciw dyskryminacji   osób wykluczonych  społecznie…

Gala “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ…”

ANTIDOTUM

Aktywizacja osób w kryzysie bezdomności

 

Pomoc żywnościowa  instrumentem włączenia społecznego

Nowy projekt "Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej na Ochocie”

LOGO RPO WM

 

 

INFORMACJA                                                            

Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej uruchomiła kolejny Magazyn Wsparcia Społecznego.
Na terenie  Pragi Południe przy ul. Kordeckiego 7/9  w Warszawie został uruchomiony kolejny, nowy punkt dystrybucji artykułów żywnościowych i odzieży o nazwie „ Magazyn Wsparcia Społecznego Praga Południe”.
Magazyn funkcjonuje w lokalu komunalnym przeznaczonym dla naszej organizacji Uchwałą Zarządu Dzielnicy Praga Południe za co serdecznie dziękujemy.
Utworzenie magazynu ma na celu wspieranie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem z terenu Dzielnicy Praga Południe.
Magazyn funkcjonuje dwa  razy w tygodniu w godzinach 8:00 – 14:00
Pomoc udzielana jest na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe ( wzór skierowania).
Uprawnienie do uzyskania pomocy wynika z Wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wiąże się z kryterium dochodowym:

– dla osoby samotnie gospodarującej 1268 zł.,
– dla osoby w rodzinie 1028 zł.

Serdecznie zapraszamy osoby uprawnione do naszego MAGAZYNU.

  Skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Biuro Rady Naczelnej PKPS

00-490 Warszawa ul. Wiejska 18 lokal 20  tel.: (22) 621 58 77, 629 37 43, 629 63 26; fax.: (22) 628 20 25

email: rada.naczelna@pkps.org.pl

KRS 0000041349    NIP:  526-03-08-482