Polski Komitet Pomocy Społecznej

Działamy już ponad 60 lat .

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ powstał 15 października 1958 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową. PKPS jest zarejestrowany jako stowarzyszenie charytatywne (nr KRS 0000041349). Działamy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą naszych władz naczelnych jest Warszawa. JESTEŚMY STOWARZYSZENIEM kształtującym postawy społeczne, sprzyjające bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy. NASZĄ MISJĄ jest niesienie fachowej pomocy, udzielanie materialnego i organizacyjnego wsparcia oraz przywracanie nadziei i poczucia bezpieczeństwa ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności biednym, bezdomnym, samotnym i opuszczonym.

PODSUMOWANIE PODPROGRAMU 2017 

 

 

INFORMACJA                                                            

Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej uruchomiła kolejny Magazyn Wsparcia Społecznego.
Na terenie  Pragi Południe przy ul. Kordeckiego 7/9  w Warszawie został uruchomiony kolejny, nowy punkt dystrybucji artykułów żywnościowych i odzieży o nazwie „ Magazyn Wsparcia Społecznego Praga Południe”.
Magazyn funkcjonuje w lokalu komunalnym przeznaczonym dla naszej organizacji Uchwałą Zarządu Dzielnicy Praga Południe za co serdecznie dziękujemy.
Utworzenie magazynu ma na celu wspieranie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem z terenu Dzielnicy Praga Południe.
Magazyn funkcjonuje dwa  razy w tygodniu w godzinach 8:00 – 14:00
Pomoc udzielana jest na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe ( wzór skierowania).
Uprawnienie do uzyskania pomocy wynika z Wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wiąże się z kryterium dochodowym:

– dla osoby samotnie gospodarującej 1268 zł.,
– dla osoby w rodzinie 1028 zł.

Serdecznie zapraszamy osoby uprawnione do naszego MAGAZYNU.

  Skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Biuro Rady Naczelnej PKPS

00-490 Warszawa ul. Wiejska 18 lokal 20  tel.: (22) 621 58 77, 629 37 43, 629 63 26; fax.: (22) 628 20 25

email: rada.naczelna@pkps.org.pl

KRS 0000041349    NIP:  526-03-08-482